วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สูตรปฏิรูปแผ่นดิน

พระพุทธเจ้าเป็นนักปฏิรูปผู้ยิ่งใหญ่ สอนให้สลายสี่วรรณะ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร สอนว่าจะขึ้นสวรรค์ลงนรกด้วยผลกรรม ไม่ใช่แค่ไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคา บาปกรรมก็หาย ฯลฯ

ไม่เพียงสอนคนทั่วไป ท่านยังสอนผู้มีอำนาจ ให้มีหลักในการ “ครองแผ่นดิน”

สมัยที่พระพุทธเจ้าเริ่มเผยแผ่พุทธศาสนานั้น พราหมณ์วางหลักสอน พระราชาพระองค์ใด ต้องการยกระดับอำนาจเป็นจักรพรรดิ จะต้องทำพิธีบูชา “มหายัน” 5 ประการ

1. อัสสเมธ ฆ่าม้า ปุริสเมธ ฆ่าคน สัมมาปาส แท่นบูชาลอดบ่วง วาชเปยะ ดื่มเพิ่มพลังชัย และ 5. นิรัคคฬะ ฆ่าทุกอย่างไม่เว้น

ถ้าไม่รู้ว่าฆ่าม้า พระราชาจะยิ่งใหญ่ได้อย่างไร...นึกถึงบางตอนในรามเกียรติ์ พระรามปราบทศกัณฐ์ได้แล้ว ก็ทำพิธีอัสสเมธ ปล่อยม้าเสี่ยงทาย ในกองทัพที่ตามม้า ไปตามบ้านเมืองต่างๆ มีหนุมาน ทหารเอกด้วย

ทุกบ้านเมืองที่ม้าไป ถ้าไม่ยอมศิโรราบ ก็ต้องทำสงคราม เขตแดนแว่นแคว้นพระรามก็ขยายใหญ่โต

พระพุทธเจ้าปฏิรูปสูตรการปกครองแผ่นดิน ด้วยการเปลี่ยนสูตร มหายัญ 5 มาเป็นสูตรราชสงเคราะห์ ผู้ปกครองจะพึงสงเคราะห์รวมใจ มหาชน 4 ประการ

(หนังสือ ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต ธรรมทานเพื่อการศึกษาธรรม มูลนิธิบรรจงสนิท-สหปฏิบัติ คณะโยมศรัทธา เม.ย.2560)

1. สัสสเมธัง ปรีชาสามารถฉลาดในการบำรุงพืชพันธุ์ธัญญาหาร ส่งเสริมการเกษตร

2. ปุริสเมธัง ปรีชาสามารถฉลาดในการบำรุง ข้าราชการ ทั้งทหาร และพลเรือน ส่งเสริมคนดีมีความสามารถ ผู้ฉลาดขยันมั่นคงซื่อตรงในกิจหน้าที่ ให้ประชาชนมีความมั่นใจ

3. สัมมาปาหัง ปรีชาสามารถฉลาดในการผูกผสานรวมใจประชาชน ด้วยการส่งเสริมสัมมาชีพ เช่น ให้กู้ยืมเงินทุนไปสร้างตัวในพาณิชยกรรม และในการประการต่างๆ ช่วยให้คนจนตั้งตัว ให้คนล้มฟื้นตัวได้

4. วาชไปยัง มีวาจาดูดดื่ม พูดจาปราศรัยเข้าถึงกันกับประชาชน ด้วยน้ำใจห่วงใยชาวประชาชน รับรู้ปัญหา รับฟังปัญหา ให้มีการสื่อสารอวยธรรมอำนวยปัญญา

เร้าเตือนคนทุกหมู่เหล่าให้ใส่ใจปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างจริงจังสุจริต ให้สัมฤทธิผลดี ที่จะให้สังคมประเทศชาติเจริญพัฒนาสุขสันต์มั่นคง และให้ทุกตัวบุคคลมีการพัฒนาชีวิตของตน

พระพุทธเจ้า ไม่ได้ตัดยัญที่ 5 ของพราหมณ์ คือ นิรัคคฬะ ออกไป แต่ท่านเอามาใช้แสดงผลของสูตรการปกครองแผ่นดิน...เปลี่ยนความหมายจากคำว่า ฆ่าทุกอย่างไม่เว้น

มาเป็นความหมายในทางบวก “ไม่มีลิ่มกลอน =ไม่มีขีดคั่น ทั่วทั้งหมด”

เมื่อผู้ปกครอง ทำตามสูตรราชสังคหวัตถุ จัดการบ้านเมืองตามสี่ข้อแรกสำเร็จดีแล้ว บ้านเมืองก็จะมั่งคั่งมั่นคง จนประชาชนอยู่กันมีความสุขอย่างมั่นใจ ถึงขั้นที่บ้านเรือนไม่ต้องลงลิ่มกลอน

ครอบครัวสุขสันต์ พ่อแม่สรวลเสกับลูก ให้บุตรน้อยโลดเต้นบนอก ร่าเริงเบิกบานใจพรั่งพร้อมด้วยกัน

ตั้งใจอ่าน ทั้งสี่ข้อในสูตรการปกครองแผ่นดิน ทุกรัฐบาล ทั้งผู้นำผู้ตาม ก็ดูจะพยายามทำ รัฐบาลทหารจะตกหล่นบ้าง บางข้อ อย่างข้อวาจาดูดดื่มใจ

แต่ขึ้นชื่อว่าทหาร ก็พูดจาแบบทหาร ตรงไปตรงมา มึงวาพาโวย จับกระแสได้ถึงความจริงใจ ไม่ปากอย่างใจอย่าง เหมือนนักการเมือง

ส่วนข้อที่ห้า ข้อสุดท้าย ทำให้ทุกบ้านไม่ต้องใส่ลิ่มกลอน... หมายความว่า ทั้งบ้านเมืองไม่มีขโมย...นั้น ดูเหมือนคนไทยจะทำใจ รอพระศรีอาริย์

อดใจรอไป วันไหน ใครอยากได้อะไร ไปสอยได้ที่ต้นกัลปพฤกษ์ สี่มุมเมือง ก็วันนั้น.

กิเลน ประลองเชิง

พระพุทธเจ้าเป็นนักปฏิรูปผู้ยิ่งใหญ่ สอนให้สลายสี่วรรณะ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร สอนว่าจะขึ้นสวรรค์ลงนรกด้วยผลกรรม ไม่ใช่แค่ไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคา บาปกรรมก็หาย ฯลฯ 13 ต.ค. 2560 09:05 13 ต.ค. 2560 14:24 ไทยรัฐ