วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เราสามารถทำความดีได้ทุกที่ทุกเวลา แม้ว่าความดีที่เราทำไม่มีใครรู้เห็น

เราสามารถทำความดีได้ทุกที่ทุกเวลา แม้ว่าความดีที่เราทำไม่มีใครรู้เห็น

  • Share:

“คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล” ประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน บอกเล่าว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วย พระราชวิริยอุตสาหะ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในทุกด้าน ทรงเสียสละความสุขส่วนตนมาตลอดพระชนม์ชีพ เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม ยังความเจริญวัฒนาถาวรแก่พสกนิกรไทยทุกคน ให้ได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข

พระบรมราโชวาทที่นำมาใช้เป็นหลักการดำเนินชีวิตเป็นสิ่งที่ได้รับรู้ผ่านทางบทพระราชนิพนธ์ ซึ่งเป็นหนังสืออันทรงคุณค่า และมีคุณประโยชน์มหาศาล พระองค์ทรงสอนสั่งประชาชน ผ่านหนังสือพระราชนิพนธ์หลายเล่ม เราทุกคนรับรู้ดีว่าตลอดพระชนม์ชีพ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ เพื่อให้โครงการพระราชดำริต่าง ๆ เกิดขึ้นจนประสบผลสำเร็จ ซึ่งโครงการต่าง ๆ นี้ล้วนเกิดจากน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ดังบทพระราชนิพนธ์เรื่อง “พระมหาชนก” พระองค์ทรงพระเมตตาแปลหนังสือจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เพื่อให้คนไทยได้รู้จัก “นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ” เรื่องราวของผู้ที่มีความเสียสละ กล้าหาญ เพียรพยายาม อดทนต่อปัญหาและอุปสรรค โดยไม่คิดย่อท้อหรือสิ้นหวัง ไม่หวังให้ใครมารับรู้ความดีของตน ถือเป็นพระราชนิพนธ์เตือนใจให้ได้ตระหนักว่า การทำความดีเป็นสิ่งจำเป็น ไม่ว่าความดีที่ทำนั้นจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ เราสามารถทำความดีได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกโอกาส แม้ว่าความดีที่เราทำไม่มีใครรู้เห็น หากชาวไทยทุกคนทำความดีคนละเล็กละน้อยอย่างสม่ำเสมอ ในที่สุดประเทศชาติเราก็จะดียิ่งขึ้นไป


การทำความดีเป็นสิ่งจำเป็น
ไม่ว่าความดีที่ทำนั้นจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่
เราสามารถทำความดีได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกโอกาส
แม้ว่าความดีที่เราทำไม่มีใครรู้เห็น
หากชาวไทยทุกคนทำความดี
คนละเล็กละน้อยอย่างสม่ำเสมอ
ในที่สุดประเทศชาติเราก็จะดียิ่งขึ้นไป


ด้วยความที่ดิฉันรักในดนตรีจึงขอพูดด้านดนตรีด้วย พระองค์ทรงเป็น “อัครศิลปิน” ทรงเป็นคีตกวีที่โลกยกย่อง พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลง ทรงเรียบเรียงเสียงประสาน และทรงเครื่องดนตรีได้หลากหลายชนิดข้อความจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด” เป็นแรงบันดาลใจส่วนตัวที่ยึดมั่นเสมอมา

“ขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหว
ขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจ
ขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทะนง
จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด
จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง
จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง
จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา”

ในด้านกีฬานั้น “แบดมินตัน” เป็นหนึ่งในกีฬาโปรดของพระองค์ สมาคมกีฬาแบดมินตันได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงส่งเสริมสนับสนุนสมาคมฯ ผ่านทางองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจนกระทั่งทุกวันนี้ แม้พ่อหลวงของแผ่นดินไทยจะจากพวกเราไปแล้วแต่ดิฉันเชื่อมั่นว่า พระองค์ยังคงทอดพระเนตรลงมายังพวกเราทุกคน ยังคงมีพระราชปรารถนาให้คนไทยทั้งแผ่นดินรักกัน และให้อภัยกัน เพื่อทุกชีวิตบนขวานทองไทยมีความสุขที่สุดอย่างยั่งยืน


สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
ประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน