วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
‘ทรงเป็นแบบอย่างให้คนไทยเดินตามรอย’

‘ทรงเป็นแบบอย่างให้คนไทยเดินตามรอย’

  • Share:

“แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์” นักแสดงชื่อดังของเมืองไทย เล่าถึงการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ที่ได้แรงบันดาลใจจากในหลวง รัชกาลที่ 9 ว่า พระองค์ทรงมีหลักคำสอนเยอะแยะมากมาย เพื่อให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างเรียบง่าย เช่น การเป็นคนดี ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะการอยู่ร่วมกันในสังคม จำเป็นต้องช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน ทั้งการเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดี รวมถึงรู้รักสามัคคีต่อกัน นอกจากนี้ยังต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเอง เพราะเราทุกคนต่างมีหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือผู้ใหญ่ ล้วนแต่มีหน้าที่ด้วยกันทั้งสิ้น ถ้าทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเอง การอยู่ร่วมกันในสังคมก็จะมีความสุขที่สุด

ในการทำงานให้มีความสุข “แพน” ได้นำเอาปณิธาน จากในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ตรัสสอนอยู่เสมอว่า เมื่อมีโอกาสได้ทำงาน หรือมีงานให้ทำ จงทำอย่างเต็มที่ และทำให้สุดความสามารถที่สุด ไม่ควรมีข้อเกี่ยงงอนว่าเราจะทำไปเพื่ออะไร เพื่อเหตุผลอะไร ทุกอาชีพสามารถนำหลักคำสอนนี้ ไปใช้กับการทำงานอย่างมีความสุขได้ แม้แต่อาชีพนักแสดง พระองค์ก็เคยรับสั่งไว้ว่า อาชีพนักแสดงเป็นอาชีพที่มีความสำคัญ เพราะมีหน้าที่ในการบอกต่อเรื่องราวต่างๆ ผ่านโทรทัศน์ให้ทุกคนที่ติดตามรับชมอยู่ในทุกบ้าน ฉะนั้น นักแสดงจำเป็นต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกคน ในฐานะประชาชนคนไทย รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่ได้เกิดบนผืนแผ่นดินไทย บนแผ่นดินของพระองค์ท่านมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถรอบด้าน

แต่หากเกิดปัญหาในชีวิต หรือการทำงาน “แพน” จะใช้หลักการของในหลวง รัชกาลที่ 9 เป็นแรงใจให้ก้าวข้ามอุปสรรค โดยอยู่บนพื้นฐานของการคิดดี พูดดี ทำในสิ่งที่ดี คิดถึงบุคคลอื่นในทางที่ดี เมื่อเราไปที่ไหนจะพบเจอแต่คนที่ดี สุดท้ายจะทำให้เกิดมิตรภาพเพิ่มขึ้น สิ่งที่ “แพน” ยึดอยู่ในใจเสมอคือ พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 ว่า

“...การทำความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยาก และเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหากไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว...”

เวลาผ่านมาแล้ว 365 วัน ถือว่าผ่านไปเร็วมาก จนรู้สึกตกใจ นับตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย อย่างหนึ่งรู้สึกว่า เมื่อพระองค์ท่านเสด็จสวรรคต ทำให้คนไทยได้ตื่นขึ้นมาตาสว่าง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพระราชกรณียกิจมากมายที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อคนไทยทั้งประเทศ รู้สึกว่าคนไทยโชคดีเหลือเกินที่มีพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและแผ่นดินไทย พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ยิ่งใหญ่ให้กับคนไทย นับจากวันนี้ “แพน” จะพยายามทำดีอย่างเต็มที่เพื่อในหลวง รัชกาลที่ 9 และประเทศชาติของเรา

“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างเรียบง่าย
บนพื้นฐานของการคิดดี พูดดี ทำดี
คิดถึงคนในทางที่ดี ช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน
ทั้งการเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดี
รวมถึงรู้รักสามัคคีต่อกัน รู้หน้าที่ของตัวเอง”

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเขมนิจ จามิกรณ์