วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

‘จากทศพิธราชธรรม’ สู่หลักการปกครอง นำพาองค์กรพัฒนาก้าวไกล

สมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เล่าถึงความประทับใจที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่าคนไทยน่าจะมีความรู้สึกที่ไม่แตกต่างกันนั่นก็คือ ความรัก การเทิดทูนพระองค์ ระลึกถึงพระองค์ท่าน แม้เวลาจะผ่านมากว่า 1 ปี นับตั้งแต่พระองค์เสด็จสวรรคต แต่ดิฉันก็ยังมีความรู้สึกว่าพระองค์ยังทรงอยู่กับประชาชนชาวไทยตลอดเวลา

กว่า 70 ปีที่ทรงครองราชย์ พระองค์ได้ทรงวางรากฐาน และทรงพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้กับประเทศไทยเห็นได้จากโครงการพระราชดำริ ซึ่งหากพวกเราชาวไทยน้อมนำเอาคำสอนของพระองค์ท่านมาปรับใช้เราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุข

ขณะเดียวกัน เรื่องของความประหยัด ความพอเพียงก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้จากพระองค์ท่าน เห็นได้จากภาพหลอดยาสีฟันของพระองค์ท่าน หรือดินสอที่ทรงใช้จนกระทั่งแท่งสั้น พระองค์ก็ยังทรงใช้อยู่ และเรื่องความพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน มีความเพียงพอ มีความพอดีและประหยัด ชีวิตเราจะดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุข

"ตัวดิฉันน้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะเรื่องความประหยัด เรียบง่าย พอเพียง ซึ่งทุกวันนี้ก็ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม นอกจากนี้ยังน้อมนำหลักทศพิธราชธรรม ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงนำมาปฏิบัติใช้เพื่อปกครองประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้"

“หลักทศพิธราชธรรม
สามารถนำมาปรับใช้ได้ทุกภาคส่วนตั้งแต่
หน่วยงานราชการ
องค์กรต่าง ๆ จนถึงส่วนเล็ก ๆ
ของสังคม นั่นก็คือ ครอบครัว”

อย่างไรก็ตาม หากผู้บริหารน้อมนำหลักทศพิธราชธรรม 10 ประการ ได้แก่ 1. ทาน 2. ศีล 3. บริจาค 4. ความซื่อตรง 5. ความอ่อนโยน 6. ความเพียร 7. ความไม่โกรธ 8. ความไม่เบียดเบียน 9. ความอดทน และ 10. ความเที่ยงธรรม เหล่านี้มาปรับใช้ในการบริหารงาน ปกครองคน องค์กรนั้น ๆ จะดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คนภายในองค์กรนั้นจะมีความรัก ความสามัคคีกัน

นอกจากนี้ หลักทศพิธราชธรรม สามารถนำมาปรับใช้ได้ทุกภาคส่วนตั้งแต่ หน่วยงานราชการ องค์กรต่าง ๆ จนถึงส่วนเล็ก ๆ ของสังคม นั่นก็คือ ครอบครัว ซึ่งจะนำพาความสุข ความรัก ความสามัคคี และส่งเสริมให้กิจการต่าง ๆ เดินหน้าต่อไปได้

เมื่อเกิดปัญหา อุปสรรค หรือวิกฤติต่าง ๆ สิ่งที่ดิฉันได้ยึดถือ และน้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์มาใช้เพื่อแก้ไขปัญหา นั่นก็คือ ความเพียร พยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อก้าวข้ามปัญหาเหล่านั้นไปได้

ขณะเดียวกันต้องมีความอดทน ความอดกลั้น ความมีเมตตา รวมทั้งความเที่ยงตรง ความเที่ยงธรรม ซึ่งปัญหาเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ถ้าขาดสิ่งนี้เราก็ไม่สามารถนำพาคน 30,000 คน ก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ไปได้นั่นเอง

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า สมร เทิดธรรมพิบูล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

สมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เล่าถึงความประทับใจที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่าคนไทยน่าจะมีความรู้สึกที่ไม่แตกต่างกันนั่นก็คือ ความรัก การเทิดทูนพระองค์... 12 ต.ค. 2560 15:53 13 ต.ค. 2560 18:45 ไทยรัฐ