วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กอร.เข้ม ให้ โดรน ที่ได้รับอนุญาต ขึ้นบินในรัศมี 19 กม.จากสนามหลวง

กอร.เข้ม ให้ โดรน ที่ได้รับอนุญาต ขึ้นบินในรัศมี 19 กม.จากสนามหลวง

  • Share:

กอร.พระราชพิธีกำหนด รัศมี 19 กม.ให้โดรนที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบจาก กอร.พระราชพิธี ทำการบินเท่านั้น ย้ำ จะอนุญาตโดยยึดหลักความปลอดภัยเป็นสำคัญ

วันที่ 12 ต.ค. พลอากาศโท มานัต วงษ์วาทย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ ตัวแทนกองอำนวยการร่วม พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แถลงถึง กรณีการใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน ในช่วงพระราชพิธี ว่า การเก็บภาพพิธีฯ จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเนื่องจากในวันงาน จะมีพระราชอาคันตุกะ ราชอาคันตุกะ และอาคันตุกะ เข้าร่วมในพระราชพิธีด้วย ซึ่งจะแบ่งพื้นที่กรุงเทพมหานคร ออกเป็นจุดพื้นที่ท้องสนามหลวง จุดที่มีพระเมรุมาศจำลอง ซึ่งจะเข้าไปกำกับดูแล โดยมีทั้ง กสทช. และ กสท โทรคมนาคมจำกัด มหาชน ซึ่งการบินจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ที่ผู้ดูแลความปลอดภัยเป็นผู้กำหนด โดยจะให้หมุนเวียน ตามลำดับความสำคัญของพระราชพิธี โดยต้องให้สอดคล้องกับการวางมาตรการรักษาความปลอดภัย ของวันที่ 15-21-22 ตุลาคม ที่จะมีการซ้อมใหญ่ และมีพระบรมวงศานุวงศ์ เข้าร่วมการซักซ้อมด้วย แต่ผู้ที่จะทำการบินต้องลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่ ทาง กสทช. และ กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน กำหนด และก่อนทำการบินต้องมาทำความเข้าใจถึงการหมุนเวียน การบิน ความสูงของตัวโดรนที่จะทำการบิน ขนาดของโดรน ทั้งนี้ ครอบคลุมถึงพื้นที่ 9 จุด ของพระเมรุมาศจำลอง จะอยู่ในจุดควบคุมด้วย รวมถึงพระเมรุมาศจำลอง ในต่างจังหวัดด้วย

และทุกคนที่ใช้โดรนต้องมีใบอนุญาตและลงทะเบียนให้เรียบร้อย มีหมายเลขทะเบียนกำกับให้เรียบร้อย ทั้งนี้การมาลงทะเบียน จะต้องมาทำแบบฟอร์มการลงทะเบียน ความถี่ประเภทของโดรน และจะกำหนดจุดบิน และในช่วงเวลา เพราะต้องควบคุมความปลอดภัย และจะต้องขอดูภาพก่อนที่จะปล่อยออกอากาศไป ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

พลอากาศโท มานัต กล่าวว่า การบินโดรนจะมีไม่มากเกินความจำเป็นเพราะบางสถานที่ไม่ปลอดภัย โดยเขตพื้นที่รัศมี จากสนามหลวง 19 กิโลเมตร จะอนุญาตให้ทำการบิน เฉพาะโดรนที่ได้รับการอนุญาตจาก กองอำนวยการ ร่วมฯ เท่านั้น เพราะในช่วงระยะเวลามีไม่มาก แต่ทั้งหมดจะยึดหลักความปลอดภัยเป็น หลักหากประชาชน พบเห็นโดรนผิดกฎหมายหรือโดรนไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้ง ที่หมายเลข 1441 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้