วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กเต่า' สั่งกรมอุทยานฯ เร่งแก้ปัญหาบุกรุกป่าทะเลน้อย ควนขนุน

"บิ๊กเต่า" ตั้งคณะกรรมการเพิกถอนการครอบครองเอกสารสิทธิ ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง พร้อมสั่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ลงพื้นที่เพื่อเร่งแก้ปัญหาบุกรุกป่า ขณะเดียวกัน ผวจ.พัทลุง เข้าตรวจสอบร้านอาหารบางชาม ร้านศรีปากประ ที่มีการบุกรุกที่ดิน และล่องแก่งที่สร้างส่อเค้าผิดกฎหมายถึง 15แห่งส่วนใหญ่มีหลักเขตที่ไม่ชัดเจนที่ดิน...


จากกรณีกลุ่มผู้มีอิทธิพล กลุ่มนายทุน นักการเมืองท้องถิ่นทั้งใน และต่างจังหวัด ฯลฯ เข้าไปถือครองเอกสารสิทธิในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย มากถึง 70,000 ไร่ มากกว่า 3,000 ฉบับ จนทางด้านคณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง สนช. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว และรับเรื่องปัญหาการบุกรุกไปแก้ไขอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งจะเดินหน้าใช้ ม.157 ดำเนินคดีกับผู้ทุจริตในการออกเอกสารสิทธิ ในขณะที่จังหวัดพัทลุงได้เป็นเจ้าภาพหลักนัดประชุมเจ้าพนักงานที่ดินทั้ง 3 จังหวัด และผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาแบบบูรณาการตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น 
 


และเมื่อวันที่ 11 ต.ค. ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ (คปป.) โดยมีอธิบดีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง และได้ให้ นายชาย สุวรรณชาติ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อ.ควนขนุน เข้าชี้แจงรายละเอียดของการบุกรุกพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ต่อที่ประชุมในครั้งนี้ด้วย
 


อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมได้เห็นความสำคัญในปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างมาก เพราะพื้นที่ที่ถูกบุกรุกอยู่ในระดับต้นๆ ของประเทศ จึงได้มอบหมายให้อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษ (DSI) ร่วมกันบูรณาการเพื่อแก้ไขบัญหาดังกล่าวโดยการสั่งเพิกถอนการครอบครองเอกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างเร่งด่วน ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด พร้อมกันนั้นก็ได้มอบหมายให้ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลงพื้นที่เพื่อเร่งแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน ซึ่งทางนายธัญญา พร้อมคณะจะลงพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าในวันที่ 14 ต.ค.นี้

จากนั้นเวลา 10.00 น.วันที่ 12 ต.ค. ที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด ซึ่งในที่ประชุมได้รายงานให้ทราบว่าจากการตรวจสอบร้านอาหารบางชาม ท้องที่ ม.11 ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุงนั้น ตั้งอยู่ในที่ดินสาธารณะประโยชน์จึงไม่สามารถออกโฉนดได้ ซึ่งทางอำเภอเมืองพัทลุง และอบต.ลำปำ ได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าของร้านอาหารชื่อดังไปแล้ว ในขณะที่นายชาย สุวรรณชาติ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ได้ขอให้ทางอำเภอควนขนุน เทศบาลตำบลพนางตุง ร่วมกันตรวจสอบการดำเนินกิจการของร้านศรีปากประ ร้านอาหารชื่อดังของ จ.พัทลุง เนื่องจากพบว่า มีการบุกรุกที่ดินของเขตห้ามล่าฯทางด้านทิศเหนือ
 


อย่างไรก็ตามจากการที่ทางจังหวัดได้มอบให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเข้าไปสำรวจ ตรวจสอบกิจการล่องแก่งในพื้นที่ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จำนวน 35แห่งนั้น ขณะนี้การตรวจสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีเจ้าของกิจการล่องแก่งที่สร้างรีสอร์ทส่อเค้าผิดกฎหมายมากถึง 15แห่ง โดยส่วนใหญ่มีหลักเขตที่ไม่ชัดเจน ซึ่งทางผวจ.พัทลุง ได้ให้เจ้าของกิจการดังกล่าวจ ะต้องเร่งยื่นตรวจสอบหลักเขตต่อสำนักงานที่ดินอำเภอควนขนุนโดยเร่งด่วน ทั้งนี้เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวและการล่องแก่งในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งในขณะนี้ได้มีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง. 


"บิ๊กเต่า" ตั้งคณะกรรมการเพิกถอนการครอบครองเอกสารสิทธิ ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง พร้อมสั่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ลงพื้นที่เพื่อเร่งแก้ปัญหาบุกรุกป่า ขณะเดียวกัน ผวจ.พัทลุง เข้าตรวจสอบร้านอาหารบางชาม 12 ต.ค. 2560 14:46 12 ต.ค. 2560 15:10 ไทยรัฐ