วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
‘ยึดแก่นแท้ที่พ่อสอน’ พอเพียง พากเพียร รู้ รัก และสามัคคี

‘ยึดแก่นแท้ที่พ่อสอน’ พอเพียง พากเพียร รู้ รัก และสามัคคี

  • Share:

วิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เผยถึงความประทับใจ ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า พระองค์ท่านทรงมีคำสอนและปรัชญาที่พระราชทานไว้ให้กับคนไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นคำพูดทั่วไป แต่หากมองเข้าไปถึงแก่นแท้ จะพบว่า ทุกอย่างล้วนอยู่บนความเป็นคนไทย และควรยึดถือคำสอนของพระองค์ท่านเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

 

สำหรับตัวผมมีอยู่ 4 เรื่องที่ผมจดจำน้อมนำพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทของพระองค์มาปรับใช้ ดังนี้

1. ความพอเพียง ความพอดี พระองค์ท่านตรัสสอนอยู่เสมอว่า ต้องรู้จักประหยัด และพอเพียงในชีวิตตัวเอง ซึ่งไม่ได้หมายความว่า ไม่ต้องใช้จ่าย หรือต้องประหยัดไปเสียทุกอย่าง แต่ทุกอย่างต้องอยู่บนความพอดี

2. ความเพียร ที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่า พระองค์ท่านทรงมีความเพียรอย่างมากในการดูแลทุกข์สุขของประชาชน นั่นคือต้นแบบที่ผมได้นำมาปรับใช้ โดยเฉพาะความเพียรความพยายามในการสู้ชีวิต และเดินไปข้างหน้า

3. การทำงานให้มีความสุข ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงงานหนักมาก เหน็ดเหนื่อยพระวรกาย แต่พระองค์ไม่เคยตรัสคำว่า เหนื่อยให้ประชาชนได้เห็น ภาพที่คนไทยคุ้นตาคือ พระองค์ทรงแย้มพระสรวล และความสุขที่พระองค์ได้ส่งต่อมายังพวกเรา ซึ่งผมเองก็ได้นำสิ่งเหล่านี้มาปรับใช้ในการทำงาน

4. รู้ รัก สามัคคี ผมได้นำพระราชดำรัสของพระองค์ ท่านมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยทุกหน่วยต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นสังคม เช่น ครอบครัว เพื่อน คนรอบข้าง จนรวมเป็นสังคมเหล่านี้จะต้องใช้ความรัก ความสามัคคี ด้วยกันทั้่งสิ้น

“เราอยู่บนพื้นฐานของธุรกิจที่ทำให้คนรู้จักอดออม
และสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต
ซึ่งเป็นพื้นฐานและรากฐานแห่งความพอเพียง”

องค์กรของเราได้ยึดแบบความพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งหมายความว่าเราไม่ได้แสวงหากำไรจนลืมนึกถึงสังคม เราอยู่บนพื้นฐานของธุรกิจที่ทำให้คนรู้จักอดออม และสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต ซึ่งเป็นพื้นฐานและรากฐานแห่งความพอเพียง

นอกจากนี้ผมและพนักงานในองค์กรทุกคนยังได้ยึดความเพียรเป็นหลักในการทำงาน ทุกความสำเร็จจะก่อเกิดได้หากเราลงมือทำ และไม่ท้อถอย

การทำงานในองค์กรต้องรู้ รัก สามัคคี การให้ทุกคนมีส่วนร่วม และการที่ทุกคนทำงานบนผลประโยชน์ของส่วนรวม จะทำให้ทุกคนทำงานเป็นทีมได้

ขณะเดียวกัน การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและปลูกฝัง การทำงานอย่างมีความสุข ซึ่งผมมองว่า ในการทำงานทุกอย่าง การพบอุปสรรค และวิกฤตเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สิ่งที่เราควรจะมีคือ สติ มองการแก้ปัญหา ทำงานด้วยจิตใจโปร่งใส เหล่านี้จะทำให้องค์กรสามารถผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและเดินหน้าต่อไปได้

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


ข้าพระพุทธเจ้า วิพล วรเสาหฤท
คณะผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)