วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แม่น้ำชีขึ้นสูงเอ่อล้นตลิ่ง ไหลเข้าท่วม 3 อำเภอของมหาสารคาม

แม่น้ำชีขึ้นสูงเอ่อล้นตลิ่ง ไหลเข้าท่วม 3 อำเภอของมหาสารคาม

  • Share:

เขื่อนอุบลรัตน์ปล่อยน้ำทำให้แม่น้ำชีระดับน้ำสูงขึ้น ล่าสุดล้นตลิ่งไหลเข้าท่วม 3 อำเภอ เมือง โกสุมพิสัย และกันทรวิชัย ประชาชนเดือดร้อนหลายร้อยครอบครัว อีกทั้งยังไหลท่วมพื้นที่การเกษตร และถนนเส้นทางหลายสาย...

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.2560 สถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ยังคงมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนในปริมาณมากและต่อเนื่อง จึงจะต้องระบายน้ำออกจากเขื่อน ในวันอังคารเป็นต้นไปจะต้องระบายน้ำวันละ 34 ล้านลูกบาศก์เมตรและในวันที่ 15 ต.ค. นี้จะเพิ่มเป็น 40 ล้าน ลบ.ม. ทำให้ระดับน้ำชี สถานี บ้านดินดำ อ.เมือง จ.มหาสารคาม อยู่ที่ 10.63 เมตร เพิ่มจากเมื่อวานขึ้นอีก 3 ซม.เลยจากตลิ่งมาก 30 ซม. ในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม น้ำท่วมขังที่พักอาศัย จำนวน 140 ครอบครัว วัด 1 แห่ง โรงเรียน 2 แห่ง พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะได้รับความเสียหาย 19,631 ไร่ 


ที่อำเภอโกสุมพิสัย น้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตรแล้ว จำนวน 9 ตำบล 76 หมู่บ้าน 10,420 ไร่ มีบ้านเรือนราษฎรถูกน้ำในแม่น้ำชีเอ่อหนุนท่วม จำนวน 4 ตำบล 6 หมู่บ้าน 41 ครัวเรือน ในพื้นที่ ต.หัวขวาง ต.ยางท่าแจ้ง ต.โพนงาม และ ต.แก้งแก มีวัดถูกน้ำท่วม 2 แห่ง


อำเภอกันทรวิชัย หมู่บ้านเกิดภาวะน้ำล้นตลิ่ง ที่อยู่อาศัยในอำเภอกันทรวิชัย จำนวน 161 ครัวเรือน และหมู่บ้านที่ถูกตัดขาดการสัญจรโดยสิ้นเชิง 2 หมู่บ้าน คือ บ้านใคร่นุ่น ม.10 ต.มะค่า 77 ครัวเรือน 2.บ้านใคร่นุ่น ม. 15 ต.มะค่า 43 ครัวเรือน สถานการณ์ มวลน้ำยังคงไหลเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะท่วมพื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้าง และท่วมเส้นทางสัญจรและบ้านเรือนราษฎรในบางหมู่บ้านในระยะต่อไปชาวบ้านบ้างส่วน ต้องขึ้นมาอาศัยอยู่บริเวณถนน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้