วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กนง.เฝ้าระวังสารพัดปัจจัยเสี่ยง

กนง.เฝ้าระวังสารพัดปัจจัยเสี่ยง

  • Share:

ธปท.เตือนค่าเงินบาทผันผวน หวั่นธุรกิจกลาง-ใหญ่รวยทะลัก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (ฉบับย่อ) ครั้งที่ 6/2560 โดยในส่วนของการดูแลเงินทุนเคลื่อนย้ายนั้น คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เห็นควรให้ ธปท.ติดตามพัฒนาการเงินทุนเคลื่อนย้ายและสถานการณ์ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง โดยระบุว่า ภาคเอกชนควรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้เครื่องมือทางการเงินป้องกันความเสี่ยง หรือการทำสัญญาซื้อขายสินค้าด้วยสกุลเงินท้องถิ่นของประ เทศคู่ค้าเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของดอลลาร์สหรัฐฯ

นอกจากนั้น กนง.ยังได้ติดตามปัจจัยต่างๆที่จะกระทบการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อในอีก 2 ด้านคือ 1.ผลกระทบของมาตรการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ซึ่งหลังจากรัฐบาลผ่อนปรนบทลงโทษออกไปถึงสิ้นปี 2560 แรงงานต่างด้าวในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) โดยเฉพาะแรงงานในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร การก่อสร้างและการค้ายังแจ้งลงทะเบียนไม่มากนัก จึงเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนแรงงานในระยะข้างหน้า

และ 2. คือเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้นนั้น ยังกระจุกตัวในธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออก แต่รายได้และการจ้างงานในภาคส่วนอื่นๆ เช่น ธุรกิจที่เน้นตลาดในประเทศและภาคเกษตรกรรมยังไม่สะท้อนการฟื้นตัวของความต้องการใช้จ่ายในประเทศที่เข้มแข็งนัก นอกจากนี้ การจ้างงานนอกภาคเกษตรปรับดีขึ้นเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูง ขณะที่การจ้างงานของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยยังฟื้นตัวไม่ชัดเจน สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการหันมาใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานของธุรกิจ จึงต้องติดตามผลต่อการบริโภค และการผลิตจากปัจจัยนี้ต่อเนื่องเช่นกัน

ทั้งนี้ ในภาพรวมของเศรษฐกิจ กนง.เห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในปัจจุบันมีส่วนช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจได้ดีอยู่แล้วและยังช่วยให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับสู่เป้าหมายได้แม้อาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง โดยเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวชัดเจนมากขึ้นตามการฟื้นตัวของการค้าโลก และรายได้ของประเทศคู่ค้าที่ปรับตัวดีขึ้นนั้น จะช่วยสนับสนุนการส่งออกและการท่องเที่ยวของไทยในอนาคต.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้