วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดร้องทุกข์ผ่านมือถือ

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมจะสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ขึ้นมาบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถให้ความคิดเห็นหรือรีวิวการรับบริการและความพึงพอใจจากการเดินทางท่องเที่ยวได้โดยตรง ลักษณะเดียวกับที่เว็บไซต์ทริปแอดไวเซอร์ทำอยู่ในขณะนี้ แต่กรมนำมาปรับใช้กับสินค้าท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศสามารถรีวิวการใช้บริการของบริษัททัวร์ แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า สปา เพื่อให้กรมสามารถจัดเก็บข้อมูลความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวนำไปตรวจสอบ และปรับปรุงเรื่องการหลอกลวงนักท่องเที่ยวได้ในอนาคต ถือเป็นกลไกในการจัดเรตติ้งคุณภาพของบริการทุกอย่างของนักท่องเที่ยว

“วิธีการดังกล่าวจะเป็นการแก้ปัญหาเดิมๆที่กรมเข้าไม่ถึงข้อมูลของบริการธุรกิจนำเที่ยว ไกด์ เช่น เมื่อรถตุ๊กตุ๊กคันหนึ่งรับนักท่องเที่ยวขึ้นรถไปแล้ว เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะพาไปทำอะไรต่อไป แต่เมื่อมีแพลตฟอร์มฐานข้อมูลนี้ นักท่องเที่ยวทุกคนจะสื่อสารกลับมาเองได้โดยตรง ซึ่งที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าประเทศไทยมีปัญหาเรื่องที่นักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบ เหตุผลหลักๆก็มาจากในด้านช่องว่างทางภาษา คือเป็นการสื่อสารกันอย่างไม่เข้าใจ ดังนั้นหากมีเครื่องมือที่ให้นักท่องเที่ยวใช้เป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นได้เองโดยตรงก็จะช่วยให้กรมเข้าไปควบคุมดูแลบริการต่างๆที่เอารัดเอาเปรียบกับนักท่องเที่ยวได้”

ทั้งนี้ กรมจะเร่งพัฒนาบุคลากรให้เข้าสู่ยุคเทคโนโลยี 4.0 ซึ่งก็คือจะต้องให้เป็นบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ตลอดเวลา ไม่หยุดอยู่กับที่ เพราะในอนาคตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่จะมีการเติบโตต่อเนื่อง.

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมจะสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ขึ้นมาบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถให้ความคิดเห็นหรือรีวิวการรับบริการและความพึงพอใจจากการเดินทางท่องเที่ยวได้ 12 ต.ค. 2560 08:03 12 ต.ค. 2560 08:30 ไทยรัฐ