ข่าว

วิดีโอ

ศาลไม่รับฟ้อง “กสท” กรณี กทช.เปิดประมูล3จี

ศาลปกครอง มีคำสั่งไม่รับฟ้อง สหภาพฯ กสท กรณีเปิดประมูล 3 จี ด้าน กทช.น้อมรับคำตัดสิน ขณะที่ ประธานสหภาพแรงงานฯ กสท เล็งดันเข้าบอร์ด 10 ก.ย.53 ร้องศาลปกครองโดยตรง...

 

8 ก.ย. ศาลปกครองนัดฟังคำพิจารณาคำร้องในคดีที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.กสท โทรคมนาคม หรือ CAT ยื่นฟ้องศาลปกครองการเปิดประมูล 3จี เมื่อวันที่ 3 ก.ย.ที่ผ่านมา นำโดยนายสุขุม ชื่นมะนา ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.กสท โทรคมนาคม หรือ CAT เข้ายื่นฟ้องศาล กรณีการเปิดประมูล  3จี ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือกทช. โดยชี้แจงว่า สหภาพแรงงานฯต้องปกป้องผลประโยชน์ของกสท ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ และการเปิดประมูล 3จี ของกทช. ทำให้เกิดความเสียหายต่อ กสท โดยตรง และกระทบถึงพนักงานและลูกจ้าง 6 พันกว่าราย

ทั้งนี้ สหภาพแรงงานฯเห็นว่า การดำเนินการของ กทช . ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คือ 1.กทช. จัดตั้งขึ้นตามบัญญัติของพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2543 ไม่มีอำนาจขออนุมัติความถี่ที่ใช้ในกิจการวิทยุและโทรทัศน์ แต่ต้องเป็นอำนาจร่วมกันระหว่างกทช. และ กสท 2 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2543 ถูกยกเลิกไปแล้ว และมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2550 มาบังคับใช้แทน ในเรื่องการจัดสรรคลื่นความถี่ 3.รัฐธรรมนูญปี 2550 ที่บัญญัติ ในมาตรา 47 วรรค 2 ให้มีองค์กรของรัฐซึ่งเป็นองค์กรอิสระทำหน้าที่จัดสรรคลี่นฯ 4.รัฐธรรมนูญ ปี 2550 มาตรา 305 (1) ให้นำบัญญัติมาตรา 47 วรรค 2 มาบังคับใช้จนกว่าจะตั้งองค์กรอิสระดังกล่าวขึ้นนั้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดตั้ง ทั้งนี้การดำเนินการของกทช. ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย  ทำให้กสท และลูกจ้างได้รับผลกระทบและความเสียหาย  

ขณะที่พ.อ.นที ศุกลรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือกทช. กล่าวว่า ต้องยอมรับในคำวินิจฉัยของศาล ขณะที่ตอนนี้ กทช.อยู่ในเกมของความพยายามไม่ให้เปิดประมูลใบอนุญาต หรือไลเซนส์ 3จี โดยต้องดูเกมนี้ต่อไป

ด้านนายสุขุม ชื่นมะนา ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.กสท โทรคมนาคม หรือ CAT กล่าวว่า ศาลปกครองกลางไม่รับฟัองกรณีของสหภาพแรงงานฯ กสท. เนื่องจากศาลเห็นว่า สหภาพแรงงานฯไม่ใช่ผู้ที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการเปิดประมูลใบอนุญาต หรือไลเซนส์ 3จี และเห็นว่าผู้ยื่นฟ้องควรจะเป็นบริษัท คือบมจ.กสท โทรคมนาคม

ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กสท กล่าวต่อว่า ขณะนี้ ทีมทนายความอยู่ระหว่างการศึกษาข้อกฎหมาย เพื่อจะยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน ตามกรอบกฎหมายกำหนด และพร้อมกันนี้ก็จะยื่นร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความในประเด็นอำนาจของกทช.ด้วย

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 10 ก.ย.53 คณะกรรมการ (บอร์ด) กสท จะประชุม โดยทางสหภาพฯจะผลักดันเรื่องนี้ให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณายื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองโดยตรงด้วย เพราะหากเปิดประมูล 3จี ก็จะทำให้ กสท เสียประโยชน์จำนวนมาก

ศาลปกครอง มีคำสั่งไม่รับฟ้อง สหภาพฯ กสท กรณีเปิดประมูล 3 จี ด้าน กทช.น้อมรับคำตัดสิน ขณะที่ ประธานสหภาพแรงงานฯ กสท เล็งดันเข้าบอร์ด 10 ก.ย.53 ร้องศาลปกครองโดยตรง... 8 ก.ย. 2553 15:49 8 ก.ย. 2553 17:25 ไทยรัฐ