วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อายัดทรัพย์

เจ้าหน้าที่ ปปง.อายัดบ้านหรูย่านราชพฤกษ์ มูลค่า 49 ล้านบาท และทรัพย์สินมีค่าหลายรายการ ของนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ อดีต ผอ.พศ. เป็นไปตามมติของคณะกรรมการธุรกรรม ในคดีทุจริตเงินทอนวัด รวมทั้งยึดเอกสารสำคัญในคดี.