วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ 60

“พระเทพฯ” ทรงแนะแม่พิมพ์ปรับปรุงตัวเสมอ ครูติมอร์ปลื้ม “แก้มลิง”

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 ให้แก่ครูผู้มีคุณสมบัติเป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก 11 ราย จาก 11 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และติมอร์-เลสเต ดำเนินการโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานว่า ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ทั้ง 11 คน จาก 11 ประเทศ ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ครูทั้ง 11 ท่าน เป็นครูที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทอุทิศตัวให้กับลูกศิษย์ เพื่อให้มีโอกาสทางการศึกษาและเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและการศึกษาที่สูงขึ้น ข้าพเจ้าอยากจะชี้ให้เห็นจุดสำคัญที่ว่า การศึกษามีความหมายต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครูจึงจำเป็นต้องปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอและแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพราะปัจจุบันเราอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากครูไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัว ครูก็ไม่สามารถติดตามการพัฒนาของนักเรียนได้

นางลีโอโปลดีนา โจนา กูเตเรส สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ผอ.โรงเรียนศูนย์กลางประถมศึกษาเซนโฮเซ 1 ในผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560 กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้รางวัล ทั้งขอบคุณที่ให้โอกาส เพราะโรงเรียนของตนห่างไกลความเจริญ แต่ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สำหรับตนเป็นทั้งครูและผู้บริหาร โดยรับผิดชอบดูแลโรงเรียน 7 แห่ง มีนักเรียน 1,100 คน ครู 58 คน โรงเรียนที่ไกลที่สุดต้องเดินเท้าไปที่โรงเรียน ซึ่งไปกลับ 12 ชั่วโมง อาชีพครูที่ติมอร์ฯ ได้รับเงินเดือนน้อย ประมาณ 160 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 6,000 บาทต่อเดือน ซึ่งแม้เงินเดือนจะน้อย แต่ก็เป็นวิชาชีพที่เด็กรุ่นใหม่สนใจ ดังนั้น ผู้ที่จะมาเป็นครูได้ต้องรักในวิชาชีพครู หากคิดจะร่ำรวย หรือคิดเรื่องเงินก็ไม่สามารถมาเป็นครูได้

“ในโอกาสที่เดินทางมารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าครั้งนี้ ได้ไปเยี่ยมชมพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้เห็นโครงการแก้มลิง ทำให้เกิดความแนวคิดไปปรับใช้กับบ้านเกิด เนื่องจากอาศัยอยู่บนภูเขา” นางลีโอโปลดีนากล่าว.

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 ให้แก่ครูผู้มีคุณสมบัติเป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของลูกศิษย์ 12 ต.ค. 2560 00:40 12 ต.ค. 2560 01:38 ไทยรัฐ