วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นร.ไทยรัฐวิทยา ร่วมบรรพชา โครงการปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ รุ่น 2

นร.ไทยรัฐวิทยา ร่วมบรรพชา โครงการปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ รุ่น 2

  • Share:

นักเรียนไทยรัฐวิทยา ผ่านการคัดเลือก 30 คน เข้าร่วมบรรพชา โครงการปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ รุ่น 2 ณ ประเทศ อินเดีย-เนปาล...

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ ประธานกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม พร้อมนายศรัณย์ และนางภัทรวดี วิรุตมวงศ์ ประธานอุปถัมภ์ โครงการปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ นำคณะนาคเณร กว่า 99 คน เดินทางไปยังวัดพุทธคยา ประเทศอินเดีย เพื่อทำพิธีบรรพชาสามเณร ใต้ร่มต้นศรีมหาโพธิ์ ภายในบริเวณโพธิมณฑล เจดีย์พุทธคยา ตามโครงการปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิ รุ่นที่ 2 ณ ประเทศ อินเดีย-เนปาล ระหว่างวันที่ 11-23 ต.ค.2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมเกล้า เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพวรางกูร ซึ่งทางสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร สำนักงานพระธรรมทูตสายอินเดีย - เนปาล วัดไทยพุทธคยา วัดนาคปรก และกรมการศาสนา กระทรวงวัฒรธรรม ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ซึ่งผ่านการคัดเลือกทั้ง 30 คน เข้าร่วมบรรพชาในโครงการด้วย

ทั้งนี้เมื่อเวลาประมาณ 12.30 น.ตามเวลาทองถิ่น ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชม. คณะได้เดินทางถึงสนามบินเมืองคยา ประเทศอินเดีย ก่อนที่พระมหาธนเดช จะนำสามเณรทั้งหมด เดินทางมาที่วัดไทยพุทธคยา ซึ่งเป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศอินเดีย ก่อสร้างเมื่อปี 2500 โดยมีพระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล พระครูปลัด โพธิวงศ์วรวัฒน์ เลขานุการวัดไทยพุทธคยา และคณะสงฆ์จากวัดไทยพุทธคยาให้การต้อนรับ พร้อมกับนำกราบและรายงานตัวต่อพระมหาเจดีย์พุทธคยา ปฏิบัติบูชา เพื่อถวายสักการะต่อพระศรีมหาโพธิ์ และพระแท่นวัชรอาสน์ ก่อนที่จะพิธีบรรพชาสามเณรในวันที่ 13 ต.ค. ในโอกาสนี้นอกจากสามเณรจะได้บรรพชาในดินแดนพุทธภูมิ แล้วยังได้ศึกษาปฏิบัติธรรม และกราบนมัสการสังเวชนียสถานทั้ง 4 ตำบล คือสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สำหรับโครงดังกล่าว เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร สำนักงานพระธรรมทูตสายประทศอินเดีย-เนปาล วัดไทยพุทธคยา และวัดนาคปรก พร้อมทั้งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศและพสกนิกรชาวไทยทั่วโลก โดยจะน้อมนาโอกาสอันเป็นมหาบุญ มหากุศลในครั้งนี้ นำพาดวงจิตและรวมพลังใจจากทุกฝ่ายเพื่อถวายความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสดุดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสที่พระองค์ทรงเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติและสืบต่อเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชจักรีวงศ์ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและให้กุลบุตรได้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาในดินแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย-เนปาล ช่วยสืบสานและจรรโลงพระพุทธศาสนาต่อไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้