วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กรมชลฯ ยันน้ำลุ่มเจ้าพระยา ยังบริหารได้ เป็นไปได้ยาก ท่วมซ้ำรอยปี 54

กรมชลฯ ยันน้ำลุ่มเจ้าพระยา ยังบริหารได้ เป็นไปได้ยาก ท่วมซ้ำรอยปี 54

  • Share:

​กรมชลประทาน แจงสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยา เทียบกับปี 54 ยันยังบริหารจัดการได้ อีกทั้ง รัฐได้อนุมัติโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำ มั่นใจไม่ท่วมซ้ำรอยปี 54 แน่นอน ...

​นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้ชี้แจงในกรณีที่เกิดขึ้นว่า สถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นในลุ่มน้ำเจ้าพระยาปัจจุบันกับเมื่อปี 2554 มีความแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะปริมาณฝนที่ตกบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ หากเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ว่าปริมาณฝนสะสมของภาคเหนือตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.–8 ต.ค. 54 รวม 1,614 มิลลิเมตร ในขณะที่ปี 2560 มีปริมาณฝนสะสมในช่วงเวลาเดียวกันเพียง 1,298 มิลลิเมตร ส่วนพื้นที่ภาคกลางปี 2554 และปี 2560 มีปริมาณฝนใกล้เคียงกัน คือ 1,417 มิลลิเมตร และ 1,406 มิลลิเมตร ตามลำดับ

ทั้งนี้ ฝนที่ตกในช่วงฤดูฝนของภาคเหนือ เมื่อปี 2554 จะมีความเข้มของฝนมากกว่าฝนที่ตกในฤดูฝนปี 2560 ประกอบกับในปี 2554 มีพายุโซนร้อนในทะเลจีนใต้ พัดเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงเดือน ก.ค.–ต.ค. 54 ถึง 5 ลูกด้วยกัน ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลให้มีปริมาณน้ำที่ไหลหลากลงสู่แม่น้ำปิง วัง ยม น่าน รวมถึงลำน้ำสาขาเป็นจำนวนมาก จนเกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ส่วนในปีนี้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายุเพียง 3 ลูกเท่านั้น

ขณะที่สถานการณ์ในปี 2560 ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลัก ปิง วัง ยม น่าน แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำป่าสัก ยังสามารถบริหารจัดการน้ำส่วนใหญ่ให้ไหลอยู่ในลำน้ำได้ โดยไม่เกิดปัญหาน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ยกเว้นพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งบางแห่งที่มีน้ำท่วมขังโดยธรรมชาติ ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบปริมาณน้ำที่ไหลผ่านในแม่น้ำเจ้าพระยา ณ เวลาเดียวกัน (11 ต.ค.) จะเห็นได้ว่าปี 2554 มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ มากถึง 4,650 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 3,634 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมีปริมาณน้ำไหลผ่านที่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 3,476 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (ปริมาณน้ำสูงสุดที่ อ.บางไทร 3,860 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 54)

ในขณะที่ปี 2560 มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ เพียง 2,630 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 2,386 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมีปริมาณน้ำไหลผ่านที่ อ.บางไทร 2,404 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำในปีนี้ ยังอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าปี 2554 มาก จึงเป็นไปได้ยากมากที่สถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้ จะเกิดขึ้นเหมือนเช่นปี 2554

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ขอยืนยันว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาปี 2560 ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมและบริหารจัดการน้ำได้ ปริมาณน้ำที่ไหลหลากลงมาจากพื้นที่ตอนบน ส่วนหนึ่งได้ใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา แบ่งรับน้ำบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับใช้ประโยชน์จากทุ่งพื้นที่ลุ่มต่ำตอนบนบริเวณทุ่งบางระกำ จ.พิษณุโลก หน่วงและชะลอน้ำไม่ให้ไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างได้มากถึง 420 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนในพื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้ใช้ทุ่งพื้นที่ลุ่มต่ำ 12 แห่ง ที่ประชาชนในพื้นที่ยินยอมให้นำน้ำเข้าไปเก็บพักไว้ เพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลหลากลงสู่พื้นที่ตอนล่าง ปัจจุบันได้มีการนำน้ำเข้าไปเก็บกักไว้ในทุ่งแล้วรวม 930 ล้านลูกบาศก์เมตร (ความจุเก็บกักสูงสุดรวมกัน 1,500 ล้านลูกบาศก์เมตร) รวมแล้วพื้นที่ลุ่มต่ำต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น สามารถลดปริมาณน้ำที่จะไหลหลากลงสู่พื้นที่ตอนล่างได้มากถึง 1,350 ล้านลูกบาศก์เมตร

อนึ่ง ในช่วงปี 2557 จนถึงปัจจุบันในยุคของรัฐบาล คสช. ได้อนุมัติโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา อาทิ การก่อสร้างระบบระบายน้ำและสถานีสูบน้ำเพิ่มเติม การปรับปรุงอาคารและระบบชลประทานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้มากยิ่งขึ้น การก่อสร้างแก้มลิงรับน้ำไว้ในพื้นที่ต่างๆ และการปรับปฏิทินการเพาะปลูกข้าวให้เร็วขึ้น เพื่อใช้ทุ่งต่างๆ เป็นพื้นที่รับน้ำนองในช่วงฤดูน้ำหลาก เป็นต้น จึงมั่นใจได้ว่าสถานการณ์น้ำในปีนี้ จะไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนเช่นปี 2554 อย่างแน่นอน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้