วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คกก.ปฏิรูปตำรวจเคาะวิธีเลือก ผบ.ตร.ให้ ก.ตร.เป็นผู้คัดเลือก

คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจเคาะวิธีเลือก ผบ.ตร. ให้ ก.ตร.เป็นผู้คัดเลือก ผบ.ตร. "บุญสร้าง" ยอมรับประชุมปฏิรูปตำรวจมีความขัดแย้ง แต่มองเป็นเรื่องปกติ

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.60 ที่รัฐสภา พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจว่า มีการพิจารณาการให้บำเหน็จความชอบประจำปีของข้าราชการตำรวจ จากเดิมการพิจารณาความดีความชอบเป็นอำนาจ ผบ.ตร.เป็นหลัก แก้ไขเป็นพิจารณาผ่านคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดการพิจารณาอย่างรอบด้าน องค์ประกอบของคณะกรรมการจะเป็นตำรวจส่วนใหญ่

ส่วนการให้อัยการเข้ามาร่วมสืบสวนทำสำนวนคดีกับตำรวจนั้น ยังไม่มีข้อสรุป เพราะเรื่องนี้มีความสำคัญและซับซ้อนพอสมควร ต้องให้คณะอนุกรรมการใช้เวลาพิจารณาอีกพอสมควร ส่วนกระแสข่าวความขัดแย้งการทำงานภายในคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ จนอาจส่งผลให้การทำงานสะดุดนั้น ปัญหาการทำงานมีเป็นธรรมดา โดยเฉพาะงานตำรวจ เพราะทุกคนมีความคิดเป็นของตนเอง อาจไม่ถูกใจหลายคนในระยะต้นๆ แต่คณะกรรมการฯพยายามทำงานโดยปราศจากอคติ รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย

เมื่อถามว่า ผลการสำรวจความคิดเห็นของตำรวจระบุว่า ต้องการลงคะแนนเลือก ผบ.ตร.เอง พล.อ.บุญสร้าง กล่าวว่า การเลือก ผบ.ตร.มีหลายแบบ แต่ขณะนี้ถือว่าค่อนข้างนิ่งแล้ว ยังคงให้ ผบ.ตร.คนเดิมเสนอชื่อเหมือนเดิม แต่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) แทนคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.)

คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจเคาะวิธีเลือก ผบ.ตร. ให้ ก.ตร.เป็นผู้คัดเลือก ผบ.ตร. "บุญสร้าง" ยอมรับประชุมปฏิรูปตำรวจมีความขัดแย้ง แต่มองเป็นเรื่องปกติ 11 ต.ค. 2560 13:26 11 ต.ค. 2560 17:16 ไทยรัฐ