วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คกก.ปฏิรูปตำรวจเคาะวิธีเลือก ผบ.ตร.ให้ ก.ตร.เป็นผู้คัดเลือก

คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจเคาะวิธีเลือก ผบ.ตร. ให้ ก.ตร.เป็นผู้คัดเลือก ผบ.ตร. "บุญสร้าง" ยอมรับประชุมปฏิรูปตำรวจมีความขัดแย้ง แต่มองเป็นเรื่องปกติ

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.60 ที่รัฐสภา พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจว่า มีการพิจารณาการให้บำเหน็จความชอบประจำปีของข้าราชการตำรวจ จากเดิมการพิจารณาความดีความชอบเป็นอำนาจ ผบ.ตร.เป็นหลัก แก้ไขเป็นพิจารณาผ่านคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดการพิจารณาอย่างรอบด้าน องค์ประกอบของคณะกรรมการจะเป็นตำรวจส่วนใหญ่

ส่วนการให้อัยการเข้ามาร่วมสืบสวนทำสำนวนคดีกับตำรวจนั้น ยังไม่มีข้อสรุป เพราะเรื่องนี้มีความสำคัญและซับซ้อนพอสมควร ต้องให้คณะอนุกรรมการใช้เวลาพิจารณาอีกพอสมควร ส่วนกระแสข่าวความขัดแย้งการทำงานภายในคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ จนอาจส่งผลให้การทำงานสะดุดนั้น ปัญหาการทำงานมีเป็นธรรมดา โดยเฉพาะงานตำรวจ เพราะทุกคนมีความคิดเป็นของตนเอง อาจไม่ถูกใจหลายคนในระยะต้นๆ แต่คณะกรรมการฯพยายามทำงานโดยปราศจากอคติ รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย

เมื่อถามว่า ผลการสำรวจความคิดเห็นของตำรวจระบุว่า ต้องการลงคะแนนเลือก ผบ.ตร.เอง พล.อ.บุญสร้าง กล่าวว่า การเลือก ผบ.ตร.มีหลายแบบ แต่ขณะนี้ถือว่าค่อนข้างนิ่งแล้ว ยังคงให้ ผบ.ตร.คนเดิมเสนอชื่อเหมือนเดิม แต่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) แทนคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.)