วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เชิญชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ 'ภูมิราชาของแผ่นดิน' ในหลวง รัชกาลที่ 9

"โชว์ ดีซี" เชิญชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ "ภูมิราชาของแผ่นดิน" ชมภาพ 11 สิทธิบัตรผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.60 นางประภาวัลย์ เวลาดีวงณ์ รองประธานบริษัทโชว์ ดีซี คอร์ป จำกัด กล่าวว่า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศูนย์การค้าโชว์ ดีซี จึงได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติภายใต้ชื่อ "ภูมิราชาของแผ่นดิน" โดยจัดแสดงภาพ 11 สิทธิบัตรในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงประดิษฐ์คิดค้นผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนำมาใช้พัฒนาประเทศและดูแลประชาชนชาวไทยให้กินดีอยู่ดี จนได้รับพระราชสมัญญานามว่า “พระบิดาแห่งนักประดิษฐ์ไทย” โดยทรงได้รับการถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร รวมทั้งสิ้น 11 ฉบับ ดังนี้

1. เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย (กังหันน้ำชัยพัฒนา)
2. การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล (น้ำมันไบโอดีเซล)
3. กระบวนการปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวเพื่อให้เหมาะแก่การเพาะปลูก (โครงการแกล้งดิน)
4. ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ
5. เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำ
6. อุปกรณ์ควบคุมการผลักดันของเหลว (ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง)
7. การดัดแปรสภาพอากาศเพื่อให้เกิดฝน (ฝนหลวง)
8. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์
9. โครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์
10. ภาชนะรองรับของเสียที่ขับออกจากร่างกาย
11. การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ 2 จังหวะ

ผู้ที่สนใจสามารถชมนิทรรศการ "ภูมิราชาของแผ่นดิน" ได้ตั้งแต่วันที่ 11-29 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00-22.00 น. ณ ลานเอเทรี่ยม ชั้น 1 ศูนย์การค้าโชว์ ดีซี ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.showdc.co.th หรือ www.facebook.com/showdc.co.th

"โชว์ ดีซี" เชิญชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ "ภูมิราชาของแผ่นดิน" ชมภาพ 11 สิทธิบัตรผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 11 ต.ค. 2560 12:01 11 ต.ค. 2560 14:50 ไทยรัฐ