วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมชัย ชี้ สนช.เป็นตัวแปร หากคว่ำ ก.ม.ลูก ลต.อาจลากยาวถึง ม.ค.62

สมชัย แจง โรดแม็ปเลือกตั้ง ระบุ สนช.เป็นตัวแปร ผ่าน ก.ม.ลูก ส.ส.-ส.ว.ราบรื่นหรือไม่ ชี้ หากคว่ำฉบับใดฉบับหนึ่ง เลือกตั้งลากยาวถึง ม.ค.ปี 62

วันที่ 11 ต.ค. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการเลือกตั้ง หรือ กกต. กล่าวว่า เลือกตั้งอาจจะเร็วหรือช้ากว่าที่คิด เพราะหากคิดบวก ในด้านการผ่านกฎหมายลูก เช่น หาก สนช.ผ่านกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และกฎหมายลูกว่าด้วยที่มา ส.ว.ภายใน 60 วัน และไม่มีองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องยื่นคัดค้านว่าขัดกับรัฐธรรมนูญ จึงไม่ต้องมีการตั้งกรรมาธิการร่วม ดังนั้นหากรวมขั้นตอนทางธุรการต่างๆ ก่อนนายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยจะใช้เวลา 3 เดือน หลังจาก 1 ธันวาคม 2560 คือ สามารถทูลเกล้าฯ ได้ประมาณ 1 มีนาคม 2561

ในส่วนของในขั้นตอนการลงพระปรมาภิไธย ถือเป็นพระราชอำนาจ ซึ่งมีกรอบระยะเวลา 90 วัน หากประมาณการโดยเฉลี่ยของการลงพระปรมาภิไธยในอดีต ประมาณ 1 เดือนครึ่ง ก็อาจเป็นไปได้ว่า อาจสามารถประกาศในราชกิจจานุเบกษา 15 เมษายน หรือขยับไปถึง 30 เมษายน 2561

นายสมชัย กล่าวว่า การเริ่มต้นนับ 150 วัน เพื่อต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ โดย กกต.ต้องเป็นผู้กำหนดวันเลือกตั้ง (อนุโลมตาม มาตรา 102) วันที่ กกต.ควรเลือก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการไม่ถูกร้องคัดค้านภายหลังว่า จัดการเลือกตั้งขัดรัฐธรรมนูญ จึงควรเป็นประมาณ 90-100 วัน เพื่อให้สามารถประกาศผลได้ทันใน 150 วัน ด้วยเหตุนี้ การเลือกตั้งทั่วไปจึงอาจเกิดขึ้นได้เร็วกว่าที่คิด คือ อาจมีขึ้นในเดือนสิงหาคม 2561

นายสมชัย กล่าวว่า หากวิเคราะห์ในเชิงลบ หาก สนช.ลงมติไม่รับหลักการใน ก.ม.ลูกฉบับใดฉบับหนึ่ง กรธ.ต้องนำประเด็นที่เป็นเหตุไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อนำเสนอ สนช.ใหม่ โดยเป็นการแก้ไขบางส่วนมิใช่ร่างใหม่ทั้งฉบับ โดยให้เวลารวมเวลาธุรการประมาณ 2 เดือน โดย สนช.มีกรอบเวลาอีก 60 วัน ในการพิจารณากฎหมายที่เสนอมาใหม่ และหากไม่มีการตั้งกรรมาธิการร่วม รวมขั้นตอนทางธุรการต่างๆ ก่อนนายกรัฐมนตรีทูลเกล้าฯ จะใช้เวลา 3 เดือน ด้วยเหตุนี้การเลือกตั้งทั่วไปอาจเกิดขึ้นช้ากว่าที่คิด คือ ต้องบวกไปอีก 5 เดือน คือ อาจเกิดขึ้นในเดือนมกราคม 2562.

สมชัย แจง โรดแม็ปเลือกตั้ง ระบุ สนช.เป็นตัวแปร ผ่าน ก.ม.ลูก ส.ส.-ส.ว.ราบรื่นหรือไม่ ชี้ หากคว่ำฉบับใดฉบับหนึ่ง เลือกตั้งลากยาวถึง ม.ค.ปี 62 11 ต.ค. 2560 11:31 11 ต.ค. 2560 12:16 ไทยรัฐ