วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

การเมืองคู่ขนานเศรษฐกิจ


การประชุม คสช. ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานเมื่อวันก่อนหารือกันถึงเรื่อง การปลดล็อกพรรคการเมือง หลัง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มีผลบังคับใช้ มีข่าวออกมาจากที่ประชุมด้วยว่า คสช.บางคน ได้เกริ่นถึงเรื่องของ วันเลือกตั้ง จะเป็นปลายปี 2561 หรือต้นปี 2562 ดี ทั้งหมดขึ้นอยู่กับสถานการณ์บ้านเมือง ช้าไปก็ไม่ดีเร็วไปก็ไม่เรียบร้อย

เนื่องจากประเทศไทยจะต้องมีเรื่องสำคัญอีกมากมายที่ต้องตัดสินใจและความเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับการเดินหน้าประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะกระทบไปถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้วย

ยกตัวอย่างที่ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วม พิจารณา แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ ประเทศไทย ซึ่งมี อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสภาพัฒน์ เป็นตัวแทนฝ่ายไทย เข้าร่วมประชุมในระดับรัฐมนตรี ที่ ประเทศอินโดนีเซียเมื่อเร็วๆนี้ได้วางแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน โดยชูเรื่องของระเบียงเศรษฐกิจในภาคใต้ ขับเคลื่อนการเชื่อมโยง โครงการพื้นฐานที่มีมูลค่าถึง 4.7 หมื่นล้านบาท เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้เข้าด้วยกัน

จะมีการประชุมระดับผู้นำในเดือนเมษายนปีหน้าที่ประเทศสิงคโปร์

ทุกอย่างก็จะเห็นเป็นรูปธรรม อาเซียนจะกลายเป็นฮับของเศรษฐกิจและการลงทุนในภูมิภาคนี้ทันที ผลพวงจาก ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี ที่จะเชื่อมโยงเข้ากับ เศรษฐกิจเส้นทางสายไหมของโลก ใกล้ความจริงเข้าไปทุกที ในลักษณะของภูมิประเทศแล้ว ประเทศไทย ได้เปรียบเต็มประตู

ขอบเขตของความร่วมมือ ทั้งการเชื่อมโยงทางกายภาพในแต่ละแนวระเบียงเศรษฐกิจ การสนับสนุนประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว การเร่งรัดเจรจาเพื่อจัดทำข้อตกลงด้านการอำนวยความสะดวกในการขนส่งผ่านแดน การเร่งรัดความร่วมมือสามารถสร้างรายได้บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน การขยายการพัฒนาตามข้อริเริ่มเมืองสีเขียว และการพัฒนาบุคลากรให้เชื่อมโยงกับระบบการศึกษาในทุกระดับโอกาส

จะเชื่อมโยงและพัฒนาจังหวัดในภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เประ กลันตัน ไปพร้อมๆกันและเท่าเทียมกัน ลดปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่และนำความเจริญมาสู่อาเซียน

ทั้งหมดนี้คือภาพของประเทศไทยและอาเซียนในอนาคตอันใกล้

ในบริบทที่ว่า การเมืองต้องเข้มแข็งและเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ รัฐบาลชุดต่อไปจึงเป็นรัฐบาลที่จะสร้างโอกาสให้กับประเทศ เป็นรัฐบาลที่เต็มไปด้วยอุปสรรค ที่จะต้องสร้างการเมืองให้เข้มแข็งและมั่นคง และสามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจประเทศให้มั่งคั่ง

ควบรวมเศรษฐกิจและการเมืองให้ไปในทิศทางเดียวกัน.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th 

การประชุม คสช. ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานเมื่อวันก่อนหารือกันถึงเรื่อง การปลดล็อกพรรคการเมือง 11 ต.ค. 2560 10:55 11 ต.ค. 2560 14:25 ไทยรัฐ