วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประกาศผลแล้วโครงการ “พจนศิลป์” ประกวดพูดภายใต้หัวข้อพลังแห่งความเกื้อกูล

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ร่วมแสดงความสามารถ ทางด้านวาทศิลป์ เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของคำว่า “เกื้อกูล” ในประกวดพูด “พจนศิลป์” ภายใต้หัวข้อ “พลังแห่งความเกื้อกูล” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา มูลค่ารวม 200,000 บาท 

จากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 600 คน ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจำนวน 20 คน บรรยากาศการพูดสดบนเวทีเต็มไปด้วยความเข้มข้น จนในที่สุดได้ 5 คน ที่ได้รับรางวัลในการประกวด พจนศิลป์ ปี 2 คือ นางสาวภาลินี สินทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คว้ารางวัลชนะเลิศ, นางสาวสิริโชค โกศัลวิตร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองอันดับ 1, นางสาวอารยา ส่งศรีเกตุ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รางวัลรองอันดับ 2, สามเณร วศิลป์ เรืองวรบูรณ์ จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ นางสาวพิชชาพร กุลเรือง จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลชมเชย ปิดท้ายด้วยรางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ นางสาวภัทรภร ยั่งยืน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภายในงานวันตัดสิน ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วิราพร จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, คุณสิทธิชัย แก้วจินดา ตัวแทนจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), อาจารย์จตุพล ชมพูนิช, ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี และ คุณวศิน บุณยาคม ซึ่งแต่ละท่านก็ได้มอบข้อคิดและคำแนะนำดีๆ ในทางด้านวาทศิลป์ให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกคน

จากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 600 คน ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจำนวน 20 คน บรรยากาศการพูดสดบนเวทีเต็มไปด้วยความเข้มข้น จนในที่สุดได้ 5 คนที่ได้รับรางวัลในการประกวด พจนศิลป์ ปี 2 คือ .... 11 ต.ค. 2560 10:49 11 ต.ค. 2560 14:02 ไทยรัฐ