วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กรมชลจ่อเพิ่มอ่างเก็บน้ำรับน้ำท่วม

กรมชลจ่อเพิ่มอ่างเก็บน้ำรับน้ำท่วม

  • Share:

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2561 กรมชลประทานจะเร่งดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แล้วเสร็จ ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พร้อมกับนำ “ศาสตร์พระราชา” มาขยายผลแก้ปัญหาเรื่องน้ำในภูมิภาคต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยคาดว่าจะเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 112,000 ไร่

สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกอบด้วย 5 โครงการ ได้แก่ โครงการที่ดำเนินการก่อสร้างได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี วงเงินก่อสร้างไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ได้แก่ 1.โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.วังสะพุง จ.เลย เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 7,348 ไร่ และ 2.โครงการอ่างเก็บน้ำป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 6,490 ไร่

ขณะที่โครงการที่ต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพื่อเปิดโครงการ จะใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 5 ปี ได้แก่ 1.โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 75,000 ไร่ ใช้เงินลงทุน 2,938 ล้านบาท 2.โครงการอ่างเก็บน้ำวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ใช้งบประมาณก่อสร้าง 2,377 ล้านบาท เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 13,014 ไร่ และ 3.โครงการบรรเทาอุทกภัยนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาอุทกภัยพื้นที่ของ อ.พระพรหม อ.เมือง และพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยลดปัญหาพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 17,400 ไร่ ใช้เงินลงทุน 9,580 ล้านบาท.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้