วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กสทช.มีคลื่นมาขายอีกแล้ว

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ตั้งคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการ อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 5 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 1 ใบอนุญาต และคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 45 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งอาจแบ่งเป็น 3 ใบอนุญาต ประกอบด้วยใบที่ 1 จำนวน 10 เมกะเฮิรตซ์, ใบที่ 2 จำนวน 20 เมกะเฮิรตซ์ และใบที่ 3 จำนวน 15 เมกะเฮิรตซ์ โดยตั้งเป้าหมายว่าคณะทำงานฯจะดำเนินการร่างหลักเกณฑ์แล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค.2560 นี้

“เมื่อร่างหลักเกณฑ์แล้วเสร็จ ก็จะเสนอคณะอนุกรรมการ กสทช.เพื่อพิจารณาก่อน หลังจากนั้น จะนำเสนอบอร์ด กสทช. เพื่ออนุมัติ เพื่อนำร่างหลักเกณฑ์ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) ซึ่งคาดว่าจะเป็นในช่วงวันที่ 23-31 ธ.ค. 2560 แล้วนำข้อสรุปจากการรับฟังความ คิดเห็นสาธารณะเสนอกลับต่อบอร์ด กสทช. อีกครั้ง เพื่ออนุมัติหลักเกณฑ์การประมูลต่อไป”

นายฐากรกล่าวต่อว่า สำหรับระยะเวลาที่จะเปิดประมูลคลื่นความถี่ดังกล่าวนั้น ขณะนี้ยังไม่กำหนดวันเวลาที่ชัดเจน แต่มั่นใจว่า ภายในเดือน มิ.ย.2561 กสทช.จะต้องสามารถออกใบอนุญาตให้ผู้ชนะประมูล ก่อนสัญญาสัมปทานมือถือระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท กับบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค จะสิ้นสุดลงในเดือน ก.ย.2561 นี้.

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ตั้งคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการ อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ 11 ต.ค. 2560 07:20 ไทยรัฐ