วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตั้งตู้กดเบียร์สดโดนโทษหนัก

นายบุญอยู่ ขอพรประเสริฐ โฆษกอนุกรรมการพิจารณาความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 แถลงข่าวภายหลังประชุมคณะอนุกรรมการฯ กรณีร้านสะดวกซื้อชื่อดังตั้งตู้กดเบียร์สดอัตโนมัติว่า แม้ว่าทางบริษัทซีพีออลล์จะประกาศยุติการจำลองจำหน่ายเบียร์สดผ่านตู้กดอัตโนมัติแล้ว แต่ความผิดเกิดขึ้นแล้ว ดังนั้น อนุกรรมการฯ จึงมีมติว่ามีความผิดฐานจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีต้องห้ามตามกฎหมายมาตรา 31 (1) ทั้งยังมีการติดยี่ห้อชัดเจนจึงถือว่าผิดตามมาตรา 32 เรื่องการโฆษณาด้วย ซึ่งจากนี้จะส่งมติดังกล่าวไปยังคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พิจารณาต่อไป นอกจากนี้ อนุกรรมการฯ ยังมีมติเสนอให้ส่งเรื่องไปยังคณะอนุกรรมการปรับแก้กฎหมายหรืออนุกฎหมายตาม พ.ร.บ.ดังกล่าวพิจารณาจัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุขห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติตามที่เครือข่ายภาคประชาชนเสนอ ส่วนร้านสะดวกซื้อของอีกบริษัทนั้นที่ประชุมมีการพิจารณาเช่นเดียวกัน โดยให้มีการรวบรวมข้อมูล และดูว่าเข้าข่ายความผิดด้วยหรือไม่.

นายบุญอยู่ ขอพรประเสริฐ โฆษกอนุกรรมการพิจารณาความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 แถลงข่าวภายหลังประชุมคณะอนุกรรมการฯ กรณีร้านสะดวกซื้อชื่อดังตั้งตู้กดเบียร์สดอัตโนมัติ 11 ต.ค. 2560 00:37 11 ต.ค. 2560 03:55 ไทยรัฐ