วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สธ.สั่ง รพ.นำกฎหมายใหม่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล

สธ.สั่ง รพ.นำกฎหมายใหม่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล

  • Share:

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วยนพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดการประชุม “แนวทางการจัดหายาและเวชภัณฑ์จาก อภ.ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง” โดย นพ.เจษฎากล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายให้หน่วยบริการเกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินการจัดหายาและเวชภัณฑ์ของ อภ.ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ดังกล่าว เพื่อให้หน่วยบริการในสังกัดสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจุดมุ่งหมายของ พ.ร.บ.ฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดความรัดกุมในการจัดหายาและเวชภัณฑ์ มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริต รวมทั้งประกาศและกฎกระทรวงการคลังที่มุ่งเน้นให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า มียาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณค่าอย่างต่อเนื่องภายใต้ความจำกัดของงบประมาณ

นพ.เจษฎากล่าวต่อว่า ขอให้ ผอ.โรงพยาบาลทั่วประเทศ ดำเนินการดังนี้ 1.ใช้ พ.ร.บ.ดังกล่าวเป็นเครื่องมือบริหารการใช้ยาสมเหตุผล เพื่อให้การใช้ยาในโรงพยาบาลทรงคุณค่า 2.ให้โรงพยาบาลทุกแห่งตรวจสอบคลังยา หากพบมีการใช้ยาผิดปกติขอให้ดำเนินการตรวจสอบพร้อมรายงานมายังส่วนกลางทันทีสำหรับการจัดซื้อยาในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าขณะนี้ต่อรองได้เกือบ 100% เหลืออีก 2 ตัวส่วนใหญ่ราคาเท่าเดิมบางส่วนถูกลงประหยัดงบได้กว่า 80 ล้านบาท และ ผอ.องค์การเภสัชกรรมยืนยันว่าจัดซื้อยาทันแน่นอน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้