วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปปง.ลุยยึด-อายัดทรัพย์ อดีต ผอ.พศ. กับพวก กว่า 71 ล้าน ทุจริตเงินทอนวัด

มติ ปปง. ลุยยึด-อายัดทรัพย์ 'นพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์' อดีต ผอ.พศ. กับพวก กว่า 71 ล้าน เซ่นทุจริตเงินทอนวัด ...

จากกรณีเจ้าหน้าที่ บก.ปปป.ลุยตรวจสอบ คดีทุจริตเงินทอนวัด โดยลอตแรกเป็นการทุจริตงบอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด และพัฒนาวัด 12 วัด ความเสียหายประมาณ 60 ล้านบาท มีผู้ต้องหา 10 ราย ส่วนลอตที่สอง งบอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัด งบอุดหนุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และงบอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา-แผนกธรรม-แผนกบาลี จำนวน 23 วัด ความเสียหายประมาณ 141 ล้านบาท มีผู้ต้องหา 19 ราย และ บก.ปปป.รวบรวมหลักฐานส่งให้ ป.ป.ช.ชี้มูล ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุด เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 10 ต.ค. พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รักษาราชการแทน เลขาธิการ ปปง. เปิดเผยถึงผลการประชุมผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ 19/2560 วันที่ 10 ต.ค. ว่า คดีการทุจริตเงินทอนวัด โดยจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์ และพัฒนาวัดต่างๆ นั้น จากการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน พบว่า นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ อดีต ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กับพวก ซึ่งเป็นข้าราชการในสำนักงานฯ และบุคคลใกล้ชิด ได้แก่ นางประนอม คงพิกุล, นายสวัสดิ์ กิตติธีระสิทธิ์, นางณัฐฐาวดี ตันตราวิสารสิทธิ, นางชมพูนุท จันฤาไชย, พระสุทธิพงศ์ สุทธิวังโส, แสงสุข นายฐานพัฒน์, ม่วงทอง นายศิวโรจน์, ปิยรัตน์เสรี หรือ พระเบิ้ม และนางสาวอุบล ดิษฐ์ด้วง ได้ร่วมกันกระทำการทุจริตเงินงบประมาณอุดหนุดการบูรณปฏิสังขรณ์และการพัฒนาวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555–2559

"กลุ่มผู้กระทำผิด มีพฤติการณ์ร่วมกันกระทำความผิด วางแผนเป็นขั้นตอน และแบ่งหน้าที่กันทำ ในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์ และพัฒนาวัดต่างๆ เป็นเครื่องมือในการเทงบประมาณลงไป โดยเมื่อวัดได้รับเงินดังกล่าวก็จะโอนเงินสดมามอบให้นายนพรัตน์ หรือบุคคลใกล้ชิด ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 3(5) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 คณะกรรมการธุรกรรมจึงได้มีมติให้ยึด และอายัดทรัพย์สินของ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ กับพวก ประกอบด้วย ทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 33 รายการ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 71,939,017.91 บาท" พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ กล่าว

มติ ปปง. ลุยยึด-อายัดทรัพย์ 'นพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์' อดีต ผอ.พศ. กับพวก กว่า 71 ล้าน เซ่นทุจริตเงินทอนวัด ... 10 ต.ค. 2560 21:16 10 ต.ค. 2560 21:33 ไทยรัฐ