วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ชวนสัมผัส “2 หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว”

ชวนสัมผัส “2 หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว”

  • Share:

จากโจทย์ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นหยิบจับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ประเทศไทย...!

วันนี้นอกจากหน่วยงานหลัก คนชุมชนในภูมิภาคต่างๆยังต้องขยับคิดวิเคราะห์ศักยภาพของหมู่บ้าน เตรียมความพร้อมไว้ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนอย่างมีประสิทธิภาพ

นางพนิดา พานทองดี พัฒนาการ จ.กำแพงเพชร เปิดเผยว่า ได้พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง Cultural Tourism อ.คลองลาน เป็นหนึ่งในตัวเลือกให้ไปสัมผัสธรรมชาติและดื่มด่ำกับกลิ่นอายชนบทผสมผสานกับแนว Eco Tourism

จุดเด่นอยู่ที่วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีชนเผ่ากะเหรี่ยง (ปกากะญอ) อ.คลองลาน และชนเผ่าเย้า (อิวเมี่ยน) อ.ปางศิลาทอง รวมถึงผลิตภัณฑ์ประจำหมู่บ้านที่แสดงถึงอัตลักษณ์ตัวตนของคนพื้นถิ่นอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ เพื่อตรียมรับฤดูการท่องเที่ยว จึงเปิด หมู่บ้านอัตลักษณ์โอทอป เพื่อการท่องเที่ยว ที่บ้านกะเหรี่ยงน้ำตก หมู่ที่ 18 ต.คลองลานพัฒนา และโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านอุดมทรัพย์ หมู่ 8 ต.หินดาด อ.ปางศิลาทอง

โดยพัฒนาชุมชนอำเภอเป็นแม่งานฝึกอบรมความรู้ ทัศนศึกษาดูงาน ฝึกอาชีพเสริม และใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านปรับภูมิทัศน์เป็นแหล่งขายสินค้าโอทอปและการท่องเที่ยว เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก

พัฒนาการจังหวัดบอกด้วยว่า โครงการนี้มุ่งใช้ภูมิปัญญาชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้และการกระจายรายได้ในทุกระดับ เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่อาจเกิดขึ้น สำหรับบ้านกะเหรี่ยงน้ำตกเมื่อ 100 กว่าปี อพยพไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาสงเคราะห์ชาวเขา จึงยังคงดำรงวัฒนธรรมและภาษาไว้ได้

นายสดุดี พุทธัง นอภ.ปางศิลาทอง เผยว่า หมู่บ้านชาวเผ่าอิวเมี่ยน บ้านอุดมทรัพย์ ที่อพยพมาจากหลายพื้นที่นั้น ความโดดเด่นอยู่ที่ผ้าปักลวดลายสวยงาม ปรากฏในวัฒนธรรมการแต่งกาย เสื้อ กางเกง และผ้าโพกหัว

ใครไปเยือนทั้ง 2 แห่งนี้ จึงสัมผัสได้ทั้งวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และอาหารขันโตกจากเมนูท้องถิ่น

ประการสำคัญยังได้ซาบซึ้งตรึงใจสำหรับน้ำใจไมตรีที่ได้รับจากชาวชนเผ่าต่างๆอย่างครบครัน....!

สมพงษ์ พงศ์สุทธิยากร

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้