วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทภ.1 เปิดจัดอบรมแต่งกายชุดโบราณร่วมพระราชพิธีพระบรมศพ (คลิป)

ทภ.1 เปิด "ยูนิท สคูล" จัดอบรมแต่งกายชุดโบราณ 16 แบบ สำหรับริ้วขบวนพระบรมศพ เน้นย้ำสง่างาม-สมจริง ตามพระราชประเพณีที่สุด

เมื่อวันที่ 10 ต.ค.60 ที่กองทัพภาคที่ 1 พล.ต.กฤษณ์ดนัย อิทธิมณฑล เสนาธิการกองทัพภาคที่ 1 ในฐานะผู้อำนวยการ กองพระราชพิธีส่วนหน้า เป็นประธานเปิดการอบรมการฝึกการแต่งกายชุดโบราณ แก่กำลังพลและตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมอยู่ในริ้วขบวนพระราชอิสริยยศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักพระราชวัง กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.1 รอ.) กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2รอ.) มณฑลทหารบกที่ 11 หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (นปอ.) กรมการขนส่งทหารบก กรมพลาธิการทหารบก กรมสรรพาวุธทหารบก ผู้แทนจากโรงเรียนเตรียมทหาร ผู้แทนจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ โดยมีคลังราชพัสดุพิธี กองศิลปกรรม สำนักพระราชวัง เป็นครูฝึกและสาธิตการแต่งกายชุดโบราณ จำนวน 16 แบบ อาทิ ชุดนำริ้ว ชุดธงสามชาย ชุดกลองชนะ ฉุดชัก พระพนักงานลากเกริน ชุดมหาดเล็กหลวง ชุดอินทร์ เชิญพุ่มเงิน ชุดพรหมเชิญ พุ่มทอง เป็นต้น โดยจะมีกำลังพลกว่า 1,700 นาย ที่จะเข้าร่วมในริ้วขบวนพระบรมศพ

พล.ต.กฤษณ์ดนัย กล่าวเปิดพิธีว่า การเปิดหลักสูตร "unit school แต่งชุดโบราณ" ในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งในราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อให้สมพระเกียรติในราชพิธีการแต่งกายของผู้ปฏิบัติในริ้วขบวนต้องดูสง่างาม สมจริงตามพระราชประเพณีที่สุด จึงเป็นโอกาสที่ดีเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังมาให้ความรู้ความเข้าใจในการแต่งกายให้ถูกต้องตามพระราชประเพณี เพราะฉะนั้นทุกคนต้องให้ความสนใจ ทำความเข้าใจ เพื่อไปถ่ายทอดกับกำลังพลที่ต้องแต่งกายดังกล่าวด้วย

พล.ต.กฤษณ์ดนัย กล่าวอีกว่า เพื่อให้การเตรียมการปฏิบัติของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศและการควบคุมอำนวยการ การจัดพระราชพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามประเพณีและสมพระเกียรติทุกประการ วันนี้จึงให้แต่ละหน่วยได้ฝึกการแต่งกายชุดโบราณทั้ง 16 แบบ ซึ่งทุกหน่วยก็ได้ส่งกำลังพลและตัวแทนมาทำการฝึกกับครู ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง โดยชุดที่ยากที่สุด คือชุดที่ต้องแต่งโจงกระเบน และต้องรัดประคต เนื่องจากไม่สามารถแต่งกายได้เพียงลำพัง ต้องมีคนช่วย และหลังจากที่ได้เรียนรู้วิธีการแต่งกายที่ถูกต้องตามพระราชประเพณีในวันนี้แล้ว ตัวแทนของแต่ละหน่วยก็จะไปฝึกสอนต่อให้กับกำลังพลที่เหลือ โดยจะมีการจับเวลาว่าแต่ละชุดใช้เวลาแต่งกายนานเท่าไหร่ เพื่อปรับปรุงวิธีการแต่งกายให้ถูกต้องและใช้เวลาน้อยที่สุด ทั้งนี้ในวันพระราชพิธีจริงจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังคอยตรวจตราความเรียบร้อยอีกครั้ง และคนที่ทำหน้าที่เป็นครูฝึกในวันนี้ ก็จะแปรสภาพไปเป็นชุดซ่อม ในการเตรียมอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมเครื่องแต่งกายเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและสง่างามมากที่สุด

ทภ.1 เปิด "ยูนิท สคูล" จัดอบรมแต่งกายชุดโบราณ 16 แบบ สำหรับริ้วขบวนพระบรมศพ เน้นย้ำสง่างาม-สมจริง ตามพระราชประเพณีที่สุด 10 ต.ค. 2560 13:00 11 ต.ค. 2560 09:09 ไทยรัฐ