วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin

นักเรียน 2 คนเถียงกัน คนหนึ่งบอกว่า provincial เป็น adjective อีกคนหนึ่งบอกว่า provincial เป็นคำนาม ขอเรียนว่าถูกต้องทั้ง 2 คนครับ คำนี้เป็น adjective ไปขยายนำหน้าคำนามก็ได้ เราก็คงจะเคยได้ยินได้เห็นกันนะครับ a provincial election หมายถึง การเลือกตั้งระดับจังหวัด

นอกจากจะหมายถึงจังหวัดแล้ว ในหลายประเทศ province น่าหมายถึงมณฑลได้ด้วย ดังนั้น the provincial government of Kwangtung รัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง (ของจีน)

นอกจากจะสื่อว่า ของจังหวัด หรือ ของมณฑล แล้ว provincial ยังสื่อถึง ส่วนของประเทศที่ไม่ได้อยู่ใกล้เมืองหลวง หรือต่างจังหวัดได้อีกด้วย เมื่อถามถึงโรสวิลล์ (Roseville) ใครไม่รู้อธิบายว่าเป็นเมืองในรัฐมิชิแกนในสหรัฐอเมริกา ห่างจากเมืองดิทรอยด์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 5 กม. “ถามถึงโรสวิลล์ทำไม คุณจะไปอยู่หรือ บอกเสียก่อนนะ ถ้าไปลงหลักปักฐานในเมืองนี้แล้วคุณจะเหงา เพราะ Roseville is a provincial town. เป็นเมืองต่างจังหวัด” Provincial ที่ถูกใช้เป็น adjective ยังสื่อถึง ล้าสมัย ไม่ได้สนใจในอะไรใหม่ เช่น provincial attitudes ทัศนคติโบราณเก่าคร่ำครึ

Provincial เป็นคำนามได้ครับ หมายถึง คนบ้านนอก คนคร่ำครึ ใช้ในทางลบ I don’t like Felix. ดิฉันไม่ชอบเฟลิกซ์เลย He is a provincial. เค้าเป็นไอ้บ้านนอก.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้