วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ยึด รธน.กับหลักนิติธรรม

ยึด รธน.กับหลักนิติธรรม

  • Share:

เป็นไปตามความคาดหมาย หลังการประกาศใช้กฎหมายพรรคการเมือง มีเสียงเรียกร้องจากหลายพรรค ทั้งพรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคชาติไทยพัฒนา ให้ คสช.ปลดล็อกให้พรรคทำกิจกรรมการเมืองได้ เพราะกฎหมายพรรคบังคับไว้ว่า จะต้องทำหลายอย่างตามกำหนดเวลา หลายอย่างต้องเป็นมติพรรค จึงต้องมีการประชุมพรรค

พรรคต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงจำนวนและข้อมูลสมาชิกพรรค ให้เป็นฐานข้อมูลปัจจุบัน ภายใน 90 วัน ต้องจัดการประชุมใหญ่เพื่อแก้ไขระเบียบและข้อบังคับพรรคให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญใหม่ ต้องประกาศอุดมการณ์พรรค จัดทำนโยบายสรรหาคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ จัดตั้งสาขาพรรค ฯลฯ ภายใน 180 วัน หากไม่ดำเนินการอาจถูกยุบพรรค

มีคำตอบจากโฆษกรัฐบาลว่า อย่าเรียกร้องกันนักเลย เพราะ คสช.ไม่ต้อง การอยู่นาน แต่ต้องทำตามโรดแม็ป เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมจะพิจารณาปล่อยให้พรรคดำเนินกิจกรรมได้ โฆษกรัฐบาลยืนยันว่า คสช.และรัฐบาลมีหน้าที่บริหารประเทศตามโรดแม็ป ส่วนการเมืองจะวิจารณ์อย่างไรก็เป็นเรื่องของการเมือง เชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจ

หลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 เป็นต้นมา รัฐบาลไม่ควรอ้างว่าจะบริหารประเทศตามโรดแม็ปอีกต่อไป แต่น่าจะยึดหลักรัฐธรรมนูญมาตรา 3 ที่ระบุว่า คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ

ไม่ควรปล่อยให้มีการตีความรัฐธรรมนูญ ที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและก่อความสับสน เช่นพูดกันว่าเมื่อกฎหมายลูกเสร็จทุกฉบับ ต้องบวกเวลาไปอีก 150 วัน จึงจะกำหนดวันเลือกตั้งได้ ทั้งๆ ที่มาตรา 268 เขียนไว้ชัดเจนว่า “ให้ดำเนินการเลือกตั้ง ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้แล้วเสร็จภายใจ 150 วัน” หลังการประกาศใช้กฎหมายลูก 4 ฉบับ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

หากมีกฎหมายขัดแย้งกัน เช่นกฎหมายพรรคการเมืองขัดกับคำสั่ง คสช. ก็ต้องยึดรัฐธรรมนูญเป็นหลัก นั่นก็คือมาตรา 5 ที่ระบุว่า “รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ” หากมีกฎหมายใดขัดต่อรัฐธรรมนูญ “เป็นอันใช้บังคับมิได้” ฉะนั้น บทบัญญัติที่ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หากขัดหรือแย้งต่อกฎหมายอื่นๆ ก็น่าจะยึดถือกฎหมายสูงสุดเป็นหลัก

โดยปกติ สิทธิเสรีภาพต่างๆ ในรัฐธรรมนูญ จะต้องมีกฎหมายลูกออกมารองรับเช่น กฎหมายพรรคการเมืองก็ใช้บังคับแล้ว แม้แต่สิทธิและเสรีภาพที่ยังไม่มีกฎหมายลูกรองรับรัฐธรรมนูญก็ยังรับรองไว้ว่า “บุคคลย่อมสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพได้ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ” ขอย้ำว่ารัฐบาลต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรม.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้