วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐลุยคุ้มครองพันธุ์พืช เก็บไว้ปลูกเองได้ ถ้าขายต่อเชิงพาณิชย์มีโทษหนัก

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช โดยยึดผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลัก และการปรับแก้กฎหมายครั้งนี้ขอย้ำให้ทราบว่าเกษตรกรยังคงสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไปปลูกในฤดูต่อไปในพื้นที่ของตนเองได้โดยไม่มีโทษใดๆ รวมทั้งยังคุ้มครองส่วนขยายพันธุ์พืชครอบคลุมไปถึงผลผลิตและผลิตภัณฑ์ แต่หากมีการนำไปจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ทางเจ้าของที่ขึ้นทะเบียนคุ้มครองพันธุ์มาแจ้งที่กรมวิชาการเกษตร คนที่นำไปใช้ก็จะมีความผิดจำคุก 2 ปีปรับไม่เกิน 400,000 บาท

“ปัจจุบันพืชที่จดทะเบียนคุ้มครองสิทธิมีจำนวน 455 ทะเบียน แบ่งเป็น จดทะเบียนโดยเอกชน 310 ทะเบียน ราชการ 68 ทะเบียน เกษตรกร 68 ทะเบียน สถาบันการศึกษา 29 ทะเบียน ซึ่งในจำนวนนี้มีพืชที่คนไทยรู้จักและนิยมรับประทานจำนวนมาก อาทิ ผักบุ้ง มะละกอ มะเขือเทศ มะระ ข้าว เป็นต้น”

ทั้งนี้การปรับปรุงพันธุ์พืชไม่ใช่สิ่งใหม่ เพราะทะเบียนคุ้มครองพืชกฎหมายฉบับเก่าก็กำหนดไว้ แต่ 20 ปีที่ผ่านมาไม่มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ยกตัวอย่างกรณี เมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าวเป็นเจ้าของสิทธิ์ เพื่อป้องกันการขโมยพันธุ์ แต่เกษตรกรสามารถใช้ได้ไม่มีปัญหา และพืชสวน อาทิ ผักบุ้ง มะละกอ หากซื้อมาเพื่อปลูกแล้วเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพื่อขายต่อถือว่าผิดกฎหมาย แต่หากเก็บไว้เพื่อขยายพันธุ์และใช้ปลูกในครัวเรือนเกษตรกรไม่มีปัญหา โดยขอยืนยันว่าการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว เกษตรกรไม่ได้เสียประโยชน์ใดๆ และยังได้รับประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจากการได้รับสิทธิ์การคุ้มครองพันธุ์พืชที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาใหม่ รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มทางเลือกและให้ความเป็นธรรมต่อเกษตรกร”

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช โดยยึดผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลัก 10 ต.ค. 2560 07:39 10 ต.ค. 2560 12:10 ไทยรัฐ