วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ล้มบอร์ดกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษฯ สกสค.เมินรับเงินทอน 1% จาก ธ.ออมสิน

เล็งมอบคืนครูที่เป็นลูกหนี้ชั้นดี

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ว่า ที่ประชุมมีมติยกเลิกคณะกรรมการกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษตามโครงการสวัสดิการเงินกู้การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) เนื่องจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเห็นว่า กองทุนเงินสนับสนุนพิเศษฯ ไม่ได้มีสถานะการเป็นนิติบุคคล และอำนาจการใช้เงินจากกองทุนดังกล่าวก็เป็นของ สกสค. จึงไม่จำเป็นต้องมีคณะกรรมการกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษตามโครงการเงินกู้ ช.พ.ค. ดังนั้นจึงต้องโดนยุบไปโดยปริยาย และต่อจากนี้ไปหน้าที่ในการดูแลกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษตามโครงการ ช.พ.ค. บอร์ด สกสค.จะเป็นผู้รับผิดชอบแทน

รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงการคืนเงินร้อยละ 1 ที่ทางธนาคารออมสินจะจ่ายคืน เพื่อเข้ากองทุนเงินสนับสนุนพิเศษตามโครงการ ช.พ.ค. โดยคาดว่าตั้งแต่เดือน ม.ค.2561 เป็นต้นไป สกสค. จะไม่รับเงินคืนร้อยละ 1 แต่จะนำเงินดังกล่าวคืนให้แก่ครู โดยมีเงื่อนไขในการคืนว่าจะต้องเป็นครูที่มีประวัติชำระหนี้ที่ดี ส่วนขั้นตอนวิธีการนั้นธนาคารออมสินจะเป็นผู้บริหารจัดการเอง ทั้งนี้ เพราะตนเห็นว่าเงินในส่วนดังกล่าวเป็นเงินของครูมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังได้หารือกรณีมีหนังสือร้องเรียนในประเด็นที่ว่ามีครูจำนวนมากที่อยู่ในโครงการเงินกู้ ช.พ.ค.นี้ เมื่อถึงเบี้ยประกันครบระยะเวลา 9 ปี ต้องจ่ายเบี้ยประกันค่อนข้างสูงมาก ดังนั้นตนจึงได้หารือกับผู้เชี่ยวชาญทางการเงินว่าจะมีเงื่อนไขประกันในรูปแบบใดบ้างที่ดีที่สุด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับครู ส่วนความคืบหน้ากรณีที่มีปัญหาว่าทางธนาคารออมสินยังคงหักเงินจากกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษตามโครงการ ช.พ.ค.โดยพลการ เพื่อชำระหนี้แทนครูที่ค้างชำระนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาหาข้อตกลงใหม่กันอยู่.

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ว่า ที่ประชุมมีมติยกเลิกคณะกรรมการกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษ 10 ต.ค. 2560 01:13 10 ต.ค. 2560 04:04 ไทยรัฐ