วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ได้งบจัดทำ129ล้าน สวนสาธารณะพระปกเกล้า

ภาพจาก Google Maps

นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2561 สำนักผังเมืองได้ขอจัดสรรงบประมาณสำหรับก่อสร้างโครงการพระปกเกล้าสกายปาร์ก หรือสวนสาธารณะลอยฟ้า บริเวณช่องกลางระหว่างสะพานพระปกเกล้า 129 ล้านบาท โดยได้แบ่งการขอจัดสรรงบประมาณดังนี้ ในปี 2561 จำนวน 51 ล้านบาท และปี 2562 จำนวน 78 ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถหาผู้รับเหมามาดำเนินโครงการได้ช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ.2561 กำหนดเวลาก่อสร้างทั้งหมด 2 ปี ทั้งนี้ ในการก่อสร้างสวนสาธารณะลอยฟ้าแห่งนี้ กทม.จะยังคงโครงสร้างรางรถไฟฟ้า “ลาวาลิน” ไว้ โดยจะพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องและเหมาะสมมากที่สุด เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ นอกจากกรุงเทพฯจะมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นแล้ว ประชาชนยังได้ใช้ประโยชน์อื่นๆ ทั้งการพักผ่อน ชมวิว และเป็นเส้นทางการเดินข้ามระหว่างฝั่งธนบุรี และฝั่งพระนครของประชาชนอีกด้วย จากเดิมที่สามารถเดินผ่านสะพานพระพุทธยอดฟ้าเพียงแห่งเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ กทม.มีแนวคิดจะจัดทำพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเดิมเคยมีโครงสร้างก่อสร้างรางรถไฟฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา หรือโครงการลาวาลิน แต่ถูกทิ้งร้างไว้ในช่วงปี พ.ศ.2534-2535 เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณ.

นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2561 สำนักผังเมืองได้ขอจัดสรรงบประมาณสำหรับก่อสร้างโครงการพระปกเกล้าสกายปาร์ก หรือสวนสาธารณะลอยฟ้า 10 ต.ค. 2560 01:01 10 ต.ค. 2560 03:50 ไทยรัฐ