วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.อบรมนักเรียน ฝึกทำ CPRใช้AED

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. ที่ศาลาว่าการ กทม. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)” ทั้งนี้ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ ได้จัดอบรมดังกล่าวแก่โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 9 โรงเรียน โดยแบ่งการอบรมเป็น 45 รุ่น รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,080 คน เปิดอบรมตั้งแต่วันนี้ถึงเดือน ธ.ค.60 เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะของครูและนักเรียนให้สามารถขยายผลนำความรู้ในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือ AED (Automated External Defibrillator) สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนของกรุงเทพมหานคร.

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. ที่ศาลาว่าการ กทม. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) 10 ต.ค. 2560 00:58 10 ต.ค. 2560 03:39 ไทยรัฐ