วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เบี่ยง จร.พหล 54/4 วันที่ 10-31 ตุลาคม

รฟม.แจ้งว่า ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จะก่อสร้างสถานีและก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าบริเวณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดชถึงบริเวณซอยพหลโยธิน 54/4 และบริเวณซอยลำลูกกา 41 ถึงบริเวณ สภ.คูคต ในวันที่ 10 ต.ค. ถึงวันที่ 31 ต.ค. โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงช่องทางจราจร ดังนี้ 1.บริเวณ รพ.ภูมิพลฯ-ซอยพหลโยธิน 54/4 เวลา 22.00-05.00 น. 1.1 ฝั่งขาเข้าจะเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง 1.2ฝั่งขาออกจะเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงไปใช้ช่องทางฝั่งขาเข้าเป็นช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง 2.บริเวณซอยลำลูกกา 41-บริเวณ สภ.คูคต เวลา 22.00 น.เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง จะเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนลำลูกกาฝั่งขาเข้าเพิ่ม (ชิดเกาะกลาง) 1 ช่องทาง.

รฟม.แจ้งว่า ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จะก่อสร้างสถานีและก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าบริเวณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดชถึงบริเวณซอยพหลโยธิน 54/4 10 ต.ค. 2560 00:54 10 ต.ค. 2560 03:37 ไทยรัฐ