วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

น้ำท่วมหลายพื้นที่ บิ๊กเต่า สั่งเจ้าหน้าที่ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

บิ๊กเต่า สั่งเจ้าหน้าที่ในสังกัดทั่วประเทศ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หลังสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง พร้อมสนับสนุนร่วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัด และเตรียมดูแลหลังน้ำลด...

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. นายประลอง ดำรงค์ไทย โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาเคยแจ้งให้หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้การสนับสนุน ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างเต็มกำลัง ซึ่งเมื่อคราวน้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ในช่วงเดือนส.ค. 2560 ที่ผ่านมา และเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างดีมาโดยตลอด

ทั้งนี้ล่าสุดพล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดในพื้นที่ ว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำทวีความรุนแรงอีกครั้งในหลายพื้นที่ จึงขอให้ช่วยเฝ้าระวังสถานการณ์ และดูแลประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน รวมถึงอาคารทรัพย์สิน ทั้งส่วนของรัฐ และเอกชน อย่างเร่งด่วน ต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้การสนับสนุน ร่วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัดอย่างเต็มกำลัง เหมือนดั่งที่เคยปฏิบัติมานอกจากนี้ ขอให้เตรียมความพร้อมดำเนินการช่วยเหลือประชาชนหลังจากน้ำลด เช่น การจัดการขยะตกค้างและน้ำเสีย การเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลที่ถูกน้ำท่วมขัง ซึ่งเมื่อได้ปฏิบัติภารกิจ ขอให้รายงาน มายัง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อไป.

บิ๊กเต่า สั่งเจ้าหน้าที่ในสังกัดทั่วประเทศ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หลังสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง พร้อมสนับสนุนร่วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัด และเตรียมดูแลหลังน้ำลด... 9 ต.ค. 2560 23:29 9 ต.ค. 2560 23:35 ไทยรัฐ