วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อธิบดีกรมอุทยานฯ ชี้ ยอดเก็บรายได้อุทยานฯเพิ่ม เพราะทำตามนโยบาย รมว.ทส.

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เผย ยอดจัดเก็บรายได้ ปี 59-60 เพิ่มขึ้น 420 ล้าน เพราะเร่งสนองนโยบายตาม รมว.ทส. เชื่อ หาก ก.ม.แก้ไขให้นำเงินรายได้ส่วนหนึ่งมาเป็นสวัสดิการ มีผลบังคับใช้ จะเพิ่มประสิทธิภาพ ขวัญกำลังใจ ให้จนท. 

วันที่ 9 ต.ค. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า การจัดเก็บเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาเงินรายได้ โดยมียอดการจัดเก็บเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง ปี ๒๕๕๙ และ ปี ๒๕๖๐ เกือบ ๔๒๐ ล้านบาท โดยในปี ๒๕๕๙ จัดเก็บเงินฯ ได้จำนวน ๑,๙๘๒.๑๗ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๐ สามารถจัดเก็บเงินฯ ได้จำนวน ๒,๔๐๐ ล้านบาท เป็นสถิติการจัดเก็บเงินรายได้ที่มียอดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศ ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้สนองต่อนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ที่ให้เน้นความโปร่งใส และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเงินรายได้อุทยานแห่งชาติทุกแห่งทั่วประเทศ ส่งผลให้ยอดการจัดเก็บเงินรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นต้นมา

โดยมียอดการจัดเก็บเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง ปี ๒๕๕๙ และ ปี ๒๕๖๐ เกือบ ๔๒๐ ล้านบาท โดยในปี ๒๕๕๙ จัดเก็บเงินฯ ได้จำนวน ๑,๙๘๒.๑๗ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๐ สามารถจัดเก็บเงินฯ ได้จำนวน ๒,๔๐๐ ล้านบาท เป็นสถิติการจัดเก็บเงินรายได้ที่มียอดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศ ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้สนองต่อนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ที่ให้เน้นความโปร่งใส และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเงินรายได้อุทยานแห่งชาติทุกแห่งทั่วประเทศ ส่งผลให้ยอดการจัดเก็บเงินรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นต้นมา

ทั้งนี้ สำหรับเงินรายได้ที่จัดเก็บได้แล้ว กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานฯ สำหรับพิจารณาความเหมาะสมสำหรับโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่า การจัดซื้อยานพาหนะ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่

อย่างไรก็ตาม กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มีการเสนอให้แก้ไขพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ เพื่อให้สามารถนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งมาเป็นสวัสดิภาพ สวัสดิการ ให้แก่เจ้าหน้าที่โดยตรง ซึ่งคาดว่า ภายหลังจากที่กฎหมายฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ ก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การดูแลรักษาทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ และสร้างขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามมากยิ่งขึ้น.

อธิบดีกรมอุทยานฯ เผย ยอดจัดเก็บรายได้ ปี 59-60 เพิ่มขึ้น 420 ล้าน เพราะเร่งสนองนโยบายตาม รมว.ทส. เชื่อ หาก ก.ม.แก้ไขให้นำเงินรายได้ส่วนหนึ่งมาเป็นสวัสดิการ มีผลบังคับใช้ จะเพิ่มประสิทธิภาพ ขวัญกำลังใจ ให้จนท. 9 ต.ค. 2560 18:13 9 ต.ค. 2560 18:56 ไทยรัฐ