วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขึ้นบัญชีสิงโตทะเลแปซิฟิกเป็นสัตว์ถูกคุกคาม

ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกเริ่มส่งผลต่อหลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้ โดยเฉพาะสัตว์ป่าหลายชนิด ซึ่งล่าสุดหน่วยงานด้านอนุรักษ์สัตว์ป่าและปลาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้พิจารณาภายใต้ การตัดสินของศาล ที่จะใส่รายชื่อสิงโตทะเลแปซิฟิก ให้เป็นสายพันธุ์สัตว์ที่กำลังถูกคุกคามร่วมกับหมีขั้วโลก

สิงโตทะเลแปซิฟิกใช้น้ำแข็งในทะเลเป็นพื้นที่อาศัยและหาอาหารรวมถึงเลี้ยงดูลูกหลานของพวกมัน แต่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ บริเวณทะเลเบริง (Bering sea) ที่ตั้งอยู่ทางมหาสมุทรแปซิฟิกกั้นระหว่างประเทศรัสเซียและสหรัฐอเมริกาและเป็นทะเลที่มีความลึกมากใต้ทะเลมีหุบเหว มีรายงานว่า น้ำแข็งในทะเลเบริงกำลังเริ่มละลายและขอบน้ำแข็งค่อยๆ ถอยออกไป ทางเหนือผ่านช่องแคบเบริงเข้าไปสู่ทะเลชุกชี (Chukchi sea) ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของทะเลทั้งหมดในประเทศรัสเซีย เนื่องจากในช่วงไม่กี่ปี ที่ผ่านมาแถบทวีปอาร์กติกอุ่นขึ้น น้ำแข็งมีการถอยห่าง ทำให้น้ำลึกลงมากเกินไปสำหรับสิงโตทะเลที่ไปได้ถึงพื้นมหาสมุทร

ทั้งนี้ มีข้อมูลจากนักวิทยาศาสตร์ได้สำรวจพบสิงโตทะเล 131 ตัวตายที่แหลมไอซี รัฐอลาสกาในสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนกันยายนปี พ.ศ.2552.

ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกเริ่มส่งผลต่อหลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้ โดยเฉพาะสัตว์ป่าหลายชนิด 9 ต.ค. 2560 15:08 9 ต.ค. 2560 15:11 ไทยรัฐ