วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปลัดสาธารณสุข สั่งโยก สสจ.-ผอ.โรงพยาบาล ทั่วประเทศ

ปลัดสาธารณสุข สั่งโยก สสจ.-ผอ.โรงพยาบาล ทั่วประเทศ

  • Share:

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามคำสั่ง สธ.โยกย้ายข้าราชการ สธ.ระดับสูง อันประกอบด้วยตำแหน่ง สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจำจังหวัด...
เมื่อวันที่ 9 ต.ค. นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ลงนามคำสั่ง สธ.โยกย้ายข้าราชการ สธ.ระดับสูง ดังนี้ นพ.จตุชัย มณีรัตน์ เป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) แม่ฮ่องสอน นพ.ขจร วินัยพานิช สสจ.แพร่ นพ.ทศเทพ บุญทอง สสจ.เชียงราย นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ สสจ.ลำปาง นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ สสจ.สิงห์บุรี นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน สสจ.พะเยา นพ.เพชรฤกษ์ แสนสวัสดิ์ สสจ.เพชรบุรี นพ.อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ สสจ.ตาก นพ.สาโรจน์ มะรุมดี สสจ.สุพรรณบุรี นพ.สุรพล อริยปิติพันธ์ สสจ.นครนายก นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี สสจ.ฉะเชิงเทรา นพ.ชัยวัฒน์ จัตตุพร สสจ.ระยอง นพ.พีระ อารีรัตน์ สสจ.ขอนแก่น นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ สสจ.กาฬสินธุ์ นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง สสจ.หนองบัวลำภู นพ.วราวุธ ชื่นตา สสจ.กำแพงเพชร นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา สสจ.อุบลราชธานี นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ สสจ.มุกดาหาร นพ.ชัยพร สุชาติสุนทร สสจ.นครปฐม นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา สสจ.สตูล นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ สสจ.มหาสารคาม นพ.สงกรานต์ ไหมชุม เป็น สสจ.ยะลา นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ สสจ.ตรัง 

นพ.วรเชษฐ เต๋ชะรัก เป็น ผอ.รพ.ลำพูน นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผอ.รพ.สงขลา นพ.ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ นพ.สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผอ.รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผอ.รพ.แม่สอด นพ.วีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ ผอ.รพ.นครปฐม นพ.เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผอ.รพ.โพธาราม นพ.อายุส ภมะราภา ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย นพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผอ.รพ.พระนั่งเกล้า นพ.มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผอ.รพ.ปากช่องนานา พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผอ.รพ.หัวหิน พญ.ฤทัย วรรธนวินิจ ผอ.รพ.สมุทรปราการ นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผอ.รพ.พหลพลพยุหเสนา นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ ผอ.รพ.ปทุมธานี พญ.ทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา ผอ.รพ.ชัยภูมิ นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผอ.รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี นพ.ศราวุฒิ ตั้งศรีสกุล ผอ.รพ.เจ้าพระยายมราช นพ.ชุติเดช ตาบองครักษ์ ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ นพ.สวรรค์ ขวัญใจพานิช ผอ.รพ.ชลบุรี นพ.สุนทร ยนต์ตระกูล ผอ.รพ.มหาสารคาม นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผอ.รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น นพ.สุรกิจ ยศพล ผอ.รพ.หนองคาย นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผอ.รพ.ร้อยเอ็ด นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผอ.รพ.สุราษฎร์ธานี นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผอ.รพ.หาดใหญ่ นพ.ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์

มีผลตั้งแต่บัดนี้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้