วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กฟผ.ปั้นเยาวชนชีววิถีการตลาด

โดย สะ-เล-เต


18 ปีมาแล้ว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ให้คนไทยสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืนและมีความสุข

ช่วงแรกเริ่มด้วยกิจกรรมสนับสนุนให้ชาวบ้านในชุมชนในพื้นที่รอบเขื่อนโรงไฟฟ้าและพื้นที่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. นำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้แทนสารเคมีใน 4 กิจกรรม หลักๆ ได้แก่ การเกษตรกรรม การปศุสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ-สัตว์บก และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อให้กลายเป็นชุมชนต้นแบบชีววิถีฯ...มีไปแล้ว 26 แห่งทั่วประเทศ

สำหรับปีนี้ รัชดา ทองอยู่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ. บอกว่า ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ให้โครงการ มีความยั่งยืนมากขึ้น เน้นไปที่ปลูกฝังเยาวชนให้มามีส่วนร่วมมากขึ้น... โดยนำกลุ่มเยาวชน 40 คน จาก โครงการกล้าดี และ โครงการโรงเรียน สีเขียว มาเรียนรู้ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และค้นคว้าศึกษาให้เข้าใจถึงแก่นคำว่า ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ให้ไปเรียนรู้ของจริง สัมผัสพื้นที่จริงของชาวบ้านโคกน้อย ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ที่ใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มานานกว่า 18 ปี และไม่ใช่ให้เรียนรู้เพื่อการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เท่านั้น ยังสอนให้เยาวชนรู้จักนำโทรศัพท์มือถือที่เด็กยุคนี้มีกันทุกคนมาใช้ประโยชน์เป็นเครื่องมือในการช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรพอเพียงที่ตัวเด็กผลิตได้ผ่านทางโลกโซเชียล

เพื่อแก้ปัญหาการตลาดที่เกษตรกรบ้านเรามักจะมีปัญหาผลิตสินค้าออกมาแล้วไม่รู้จะขายให้ใคร หันไปพึ่งภาครัฐก็ขายของ ไม่เป็น แต่เมื่อได้เรียนรู้วิธีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในแบบที่ถูกต้อง ต่อไปประเทศไทยไม่ต้องห่วงกังวลในปัญหานี้อีกต่อไป...อนาคตเกษตรกรไทยยุคหน้าจะได้เป็น 4.0 ซะที

เยาวชนคนรุ่นใหม่หัวใจรักวิถีเกษตรพอเพียง สนใจติดตามได้ที่ www.chivavithee.egat.co.th 

สะ–เล–เต

18 ปีมาแล้ว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนิน โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ให้คนไทยสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืนและมีความสุข 9 ต.ค. 2560 13:17 9 ต.ค. 2560 13:17 ไทยรัฐ