วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"โบว์ลิ่ง" น้อมนำคำพ่อสอน

เป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่ได้น้อมนำคำสอนของพ่อมาใช้ในการดำเนินชีวิต โบว์ลิ่ง-ปริศนา กัมพูสิริ จากละครเรื่อง “เสน่ห์นางครวญ” ทาง ช่อง 8 โดยเฉพาะเรื่องของความเพียร ซึ่งเป็น 1 ใน 9 คำที่พ่อสอน ในพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานแก่ชาวไทย โบว์ลิ่ง “พระองค์ทรงเป็นนักคิด นักพัฒนาในทุกๆด้าน ซึ่งตัวโบว์ลิ่งเองก็ได้นำพระบรมราโชวาท 1 ใน 9 คำที่พ่อสอนมาปรับใช้ โดยเฉพาะ ความเพียร ความอดทน ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดี เชื่อว่าเวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนค่ะ และอย่างที่ผ่านมาโบว์ลิ่งได้มีโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องชาวอีสานที่ประสบอุทกภัย เราได้เห็นถึงความเป็นอยู่ที่ยากลำบากกว่าเรามาก เมื่อได้มีโอกาสช่วยเหลือแล้วก็ต้องทำให้เต็มที่ และเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อ ส่วนรวม อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอค่ะ”.

เป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่ได้น้อมนำคำสอนของพ่อมาใช้ในการดำเนินชีวิต โบว์ลิ่ง-ปริศนา กัมพูสิริ จากละครเรื่อง “เสน่ห์นางครวญ” ทาง ช่อง 8 โดยเฉพาะเรื่องของความเพียร ซึ่งเป็น 1 ใน 9 คำที่พ่อสอน ... 9 ต.ค. 2560 13:05 9 ต.ค. 2560 13:05 ไทยรัฐ