วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไม่มีใครช่วยเหลือ

ชาวบ้าน เกษรหมู่ที่ 15 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีความอัดอั้นตันใจ และคับแค้นใจ อยากให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองได้รับทราบถึงปัญหา และหาทางช่วยเหลือชาวบ้านกันบ้าง

บ้านเกษรมีที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงหนึ่งซึ่งเกิดจากการตื้นเขินของหนองซองแมวที่เป็นหนองน้ำสาธารณะของหมู่บ้าน เป็นแก้มลิงตามธรรมชาติ ปี 2542 รัฐบาลให้งบประมาณภายใต้ “โครงการมิยาซา” ว่า เพื่อให้ชาวชุมชนได้นำไปทำประโยชน์ต่อหมู่บ้าน ชาวบ้านตกลงจัดตั้งตลาดกลางของชุมชน โดยใช้ที่สาธารณประโยชน์หนองซองแมวแปลงนี้ แต่เกิดปัญหาที่ดินของเอกชนที่มีพื้นที่ติดกัน ได้เจรจาไกล่เกลี่ยตกลงที่ศาลแพ่งขอนแก่น

ให้ชาวบ้านเปิดทางให้เอกชน

ทำให้ต่อมาเจ้าของที่ดินแปลงนั้นไปฟ้องศาลปกครองให้สั่งเทศบาลเมืองศิลาไล่ไม่ให้ชุมชนใช้พื้นที่ทำเป็นตลาดและศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านออก เพื่อคืนสภาพเดิมให้หนองซองแมวตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด

เหตุที่ศาลสั่งให้รื้อสิ่งก่อสร้าง เพราะชาวบ้านเข้าไปใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการชาวชุมชนทำหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ไปยังเทศบาลเมืองศิลา ขอใช้พื้นที่สร้างศาลาอเนกประสงค์ แบ่งทำเป็นตลาดกลางชุมชน แต่เทศบาลเพิกเฉย ไม่ยอมอนุญาต

ชาวบ้านร้องขอความเป็นธรรมไปยัง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ไม่มีใครช่วยเหลือ ปัจจุบันเทศบาลเมืองศิลาปรับพื้นที่ให้เอกชนเจ้าของพื้นที่ที่เคยมีเรื่องพิพาทชาวบ้านใช้เป็นทางเข้าออก เป็นที่จอดรถบริษัทเบียร์ช้างเต็มพื้นที่ ที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านชาวชุมชน ไม่มีสิทธิ์ใช้ทำประโยชน์อะไรเลย

มิหนำซ้ำเปิดเป็นปั๊มน้ำมันกลางชุมชน ไม่ทำประชาพิจารณ์จากชุมชน ทั้งที่เดิมมีปั๊มน้ำมันของท้องถิ่นไม่เกิน 5 กิโลเมตร ไม่ปลอดภัย

ไม่รู้อนุญาตได้อย่างไร

แก้มลิงธรรมชาติ เทศบาลเมืองศิลามาถมที่บางส่วนทำให้รับน้ำน้อยลง พอฝนตกชาวบ้านเดือดร้อน มีบ้านเรือนถมที่บุกรุกที่สาธารณะหนองซองแมว ทำประโยชน์ของตัวเอง เทศบาลไม่ระงับ ปล่อยให้ถมที่ แต่พื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ชาวบ้านช่วยกันพัฒนาก่อสร้างความเจริญให้หมู่บ้านกลับไม่อนุญาตให้ถูกต้อง เอื้อประโยชน์นายทุน ร้องเรียนไปยังนายกรัฐมนตรี เรื่องเงียบหาย

เพราะเป็นชาวบ้านธรรมดา ไม่มีใครดูแลความเดือดร้อน

ชาวบ้านต้องก้มหน้าก้มตารับชะตากรรม.

“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th 

ชาวบ้าน เกษรหมู่ที่ 15 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีความอัดอั้นตันใจ และคับแค้นใจ อยากให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองได้รับทราบถึงปัญหา และหาทางช่วยเหลือชาวบ้านกันบ้าง 9 ต.ค. 2560 11:39 9 ต.ค. 2560 13:45 ไทยรัฐ