วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กฟน.พร้อมสนับสนุนด้านระบบไฟฟ้างานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

เมื่อเร็วๆ นี้ นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด้านระบบไฟฟ้า สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อน้อมแสดงความอาลัยสู่สวรรคาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความพร้อมสนับสนุนด้านระบบไฟฟ้าสำหรับ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้มีความสว่างเพียงพอ และตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นประจำต่อเนื่อง และได้จัด
เตรียมระบบไฟฟ้าสำรองเพื่อความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้า ไม่ให้เกิดไฟฟ้าตก-ดับ พร้อมทั้งรื้อถอนเสาไฟฟ้า จัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร เพื่อทำให้มีทัศนียภาพที่สวยงามทั่วบริเวณพระเมรุมาศและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าและอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆ บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด 24 ชั่วโมง จากการลงพื้นที่ตรวจสอบและรับฟังการบรรยายสรุป
จากเจ้าหน้าที่ในวันนี้ กฟน. มั่นใจว่ามีความพร้อมเต็มที่ในด้านระบบไฟฟ้าและการอำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน เพื่อให้งานพระราชพิธีเป็นไปอย่างเรียบร้อยสมพระเกียรติที่สุด ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวต่อไปว่า กฟน. ได้วางแผนและเตรียมความพร้อมดูแลระบบไฟฟ้าสูงสุด
ในจุดที่สำคัญ ได้แก่ บริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พลับพลา
หน้าวัดเชตุพนวิมลมังคลาราม พลับพลาถนนสนามไชย สนามหลวง พระเมรุมาศ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และวัดบวรนิเวศวิหาร ลานพระราชวังดุสิต สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดิม สวนนาคราภิรมย์ ลานปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 1 ลานคนเมือง สนามกีฬาธูปะเตมีย์ พุทธมณฑล ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมถึงการเตรียมพร้อมระบบไฟฟ้าบริเวณ
ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่จำนวน 16 ซุ้ม และขนาดกลางจำนวน 26 ซุ้ม ตลอดจนได้ดำเนินการเปลี่ยน
หลอดไฟฟ้าสาธารณะให้เป็นหลอด LED ในเส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ และพื้นที่โครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ 3 เส้นทาง ได้แก่ ถนนอัษฎางค์ (โรงแรมรัตนโกสินทร์ ถึงแยกถนนพระพิพิธ) ถนนพระสุเมรุ (สะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถึงถนนดินสอ) และถนนวิสุทธิกษัตริย์ (แยก จปร. ถึงเชิงสะพานพระราม 8) จำนวน 89 โคม เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอ ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง ปลอดภัย ตลอดเส้นทางเสด็จฯ ***สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.mea.or.th/content/detail/87/3290 

ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด้านระบบไฟฟ้า สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง 9 ต.ค. 2560 11:04 9 ต.ค. 2560 11:57 ไทยรัฐ