วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฝีมือมีชัย

พระราชบัญญัติพรรคการเมืองฉบับใหม่ เริ่มมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา

แต่ คสช.ยังไม่ปลดล็อก ให้พรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมต่างๆตาม พ.ร.บ.พรรคการเมืองอย่างสะดวกโยธิน

นักการเมืองจึงต้องนั่งพับเพียบรอไฟเขียว คสช.ด้วยความอึดอัดหาวเรอ

“แม่ลูกจันทร์” กระชุ่นเตือนใครที่คิดจะตั้งพรรคการเมืองใหม่เพื่อสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯ ต่อไปยาวๆ

ขอให้เตรียมรวบรวมรายชื่อผู้มีอุดมการณ์เดียวกันไม่น้อยกว่า 500 คน เพื่อลงขันจัดตั้งทุนประเดิม 1 ล้านบาท เพื่อขอจดทะเบียนตั้งพรรคใหม่ตามกติกา

ข้อสำคัญ ต้องหาสมาชิกพรรคให้ครบห้าพันคนภายใน 1 ปี

และต้องเพิ่มสมาชิกพรรคไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นคนใน 4 ปี

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าสำหรับพรรคการเมืองที่จัดตั้งอยู่เดิมยังคงมีสถานะเป็นพรรคการเมืองต่อไป

แต่จะต้องเสนอรายชื่อสมาชิกพรรคล่าสุดให้นายทะเบียนพรรคการเมืองตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วัน

ต้องจัดหาสมาชิกพรรคไม่น้อยกว่าห้าพันคนภายใน 180 วัน

สมาชิกพรรคต้องจ่ายเงินบำรุงพรรค 100 บาททุกปีทุกคน

และต้องจัดประชุมใหญ่ เลือกตั้งหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ให้เสร็จภายใน 6 เดือน ฯลฯ

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่า พ.ร.บ.พรรคการเมืองฉบับใหม่ยังเพิ่มเงื่อนไขการส่งผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส. ให้วุ่นวายขายปลาช่อนยิ่งกว่าเดิม

เช่น...การจะส่งผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส.เขต จะต้องให้สาขาพรรคในเขตเลือกตั้งเป็นผู้คัดเลือกเอง

ถ้าไม่มีสาขาพรรค ต้องมีสมาชิกพรรคในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 100 คน เป็นผู้รับรอง

การส่งผู้สมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อต้องเปิดกว้างให้ตัวแทนสาขาพรรคทั่วประเทศ และคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาเห็นชอบร่วมกัน

หากพรรคการเมืองใดจัดตั้งสาขาพรรคไม่ทันตามกำหนดจะหมดสิทธิ์ส่งผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส.เขตทุกกรณี

พรรคการเมืองใดหาสมาชิกไม่ครบ 5 พันคนภายใน 1 ปี จะต้องสิ้นสภาพพรรคการเมืองโดยปริยาย

“แม่ลูกจันทร์” ย้ำว่า พ.ร.บ.พรรคการเมือง “ฉบับมีชัยไทยแลนด์ดอตคอม” ยังกำหนดห้ามไม่ให้บุคคลใดจ่ายเงินค่าบำรุงพรรคแทนกัน

ห้ามเด็ดขาด ไม่ให้พรรคการเมืองยินยอมให้บุคคลที่ไม่เป็นสมาชิกพรรคครอบงำ หรือชี้นำ ทั้งทางอ้อมและทางตรง

ถ้าพบว่าพรรคการเมืองใด ยินยอม ให้คนนอกแทรกแซงครอบงำจะถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคทันที

อ้อ...ก่อนเริ่มหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. พรรคการเมืองต้องเสนอนโยบายพรรคให้ กกต.พิจารณา ว่านโยบายอย่างนี้ต้องใช้งบลงทุนเท่าใด? จะใช้แหล่งเงินจากที่ใด? จะเกิดประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่? อย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม

เรียกว่าวางกฎเหล็กคุมเข้มตั้งแต่หัวซอยยันท้ายซอย

“แม่ลูกจันทร์” สรุปว่า พ.ร.บ.พรรคการเมืองฉบับใหม่มีเป้าหมายเพื่อควบคุมพรรคการเมืองไม่ให้หือไม่ให้อือ

จึงกำหนดโทษความผิดกรณีต่างๆไว้มากมายก่ายกอง

ตั้งแต่เบาะๆติดคุก 5 ปี จนถึง 20 ปี

จากนี้ไป ใครจะเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง? ใครจะเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง?...จึงต้องระวังให้จงดี

พลาดนิดเดียว...ติดคุกหัวโตเชียวนะคุณ.

"แม่ลูกจันทร์"

พระราชบัญญัติพรรคการเมืองฉบับใหม่ เริ่มมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา แต่ คสช.ยังไม่ปลดล็อก 9 ต.ค. 2560 09:35 9 ต.ค. 2560 13:34 ไทยรัฐ