วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ครม.จี้เร่งเบิกจ่ายงบปี 61

ครม.จี้เร่งเบิกจ่ายงบปี 61

  • Share:

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 61 ตามกรอบวงเงินงบประมาณรวม 2.9 ล้านล้านบาท โดยเป็นงบขาดดุล 450,000 ล้านบาท ตั้งเป้าการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมให้ได้ไม่ต่ำกว่า 2.78 ล้านบ้านบาท หรือ 96% ของงบประมาณ และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า 580,000 ล้านบาท จากกรอบงบประมาณลงทุน 660,000 ล้านบาท คิดเป็น 88% ของงบประมาณเพื่อการลงทุน ซึ่งการจัดทำงบประมาณนี้อยู่ภายใต้การคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว 3.3-4.3% และอัตราเงินเฟ้ออยู่ในช่วง 1.5-2.5% ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 8.4% ของจีดีพี

ทั้งนี้ สำนักงบประมาณได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส โดยกำหนดให้ไตรมาส 1 เบิกจ่ายให้ได้ 878,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 30.29% ส่วนไตรมาสที่ 2 เบิกจ่ายให้ได้ 638,000 ล้านบาท หรือ 22% และไตรมาสที่ 3 เบิกจ่ายให้ได้ 638,000 ล้านบาท หรือ 22% ขณะที่ไตรมาสที่ 4 ให้เบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ 626,000 ล้านบาท หรือ 21.71% ของงบประมาณทั้งหมด สำหรับการเบิกจ่ายงบลงทุนกำหนดให้กระจายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1-4 โดยรวมที่ 21-22% โดยมีวงเงินเบิกจ่ายอยู่ที่ 130,000-150,000 ล้านบาทต่อไตรมาส

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบแนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 61 โดยรายจ่ายประจำต้องเร่งรัดให้เริ่มเบิกจ่ายได้ตั้งแต่ไตรมาส 1 สำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา โดยควรจัดทำแผนให้มีการเบิกจ่ายไตรมาส 1 ให้ได้มากที่สุดไม่น้อยกว่า 50% ส่วนงบลงทุนกำหนดให้รายจ่ายที่มีการลงทุนภายในปีเดียว จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ยกเว้นหน่วยงานราชการที่มีคุณลักษณะพิเศษ หรือจัดหาจากต่างประเทศ รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป และรายจ่ายลงทุนผูกพันใหม่ ต้องมีการผูกพันงบประมาณให้แล้วเสร็จไตรมาส 2.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้