วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานมากขึ้น ธปท.ห่วงเร่งศึกษาผลกระทบ!

ใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานมากขึ้น ธปท.ห่วงเร่งศึกษาผลกระทบ!

  • Share:

นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า สายนโยบายการเงิน ธปท. อยู่ระหว่างศึกษาผลกระทบของการใช้เครื่องจักรกลและปัญญาประดิษฐ์ทดแทนแรงงาน โดยเฉพาะผลกระทบของแรงงานที่มีรายได้น้อยและมีทักษะไม่สูง เนื่องจากการศึกษาล่าสุดของ ธปท. เรื่อง “เศรษฐกิจกระจายตัวมากขึ้นหรือไม่ ในมุมมองของตลาดแรงงาน” พบว่า ลูกจ้างนอกภาคเกษตรกลุ่มรายได้ปานกลางหรือรายได้ตั้งแต่ 10,000-30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ซึ่งเป็นแรงงานที่มีทักษะ ยังมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นและมีโอกาสหางานใหม่ได้ ขณะที่ลูกจ้างกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า 10,000บาท ต่อเดือน และสูงกว่า 30,000 บาทต่อเดือน การจ้างงานยังลดลง โดยเฉพาะแรงงานที่มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานที่มีมากถึง 50% ของแรงงานนอกภาคเกษตรทั้งหมด มีโอกาสที่จะหางานใหม่ได้น้อยลง เนื่องจากผลของการนำเครื่องจักรกลและหุ่นยนต์มาทดแทนแรงงานมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะสามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตได้ดีกว่าแรงงานและต้นทุนการผลิตลดลง “ธปท.จะประเมินทิศทางการเปลี่ยนแปลงของแรงงาน หลังมีการใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงานคนมากขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อเนื่องถึงรายได้และการใช้จ่ายของคนไทยในอนาคต รวมทั้งโอกาสในการปรับตัวของแรงงานว่าทำอย่างไรจะมีโอกาสเพิ่มขึ้น เช่น ปรับทักษะการทำงานให้ดีขึ้น กลายเป็นคนคุมเครื่องจักรแทน รวมทั้งต้องพัฒนาทักษะทางภาษาของแรงงานไทยเพิ่มขึ้นด้วย”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้