วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สช.รุกจัดทวิศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำให้เด็กด้อยโอกาส

ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนกำลังจัดทำโครงการทวิศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ที่มีลักษณะคล้ายทวิศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยเตรียมจะเสนอให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณารูปแบบของ สช.นั้นจะไม่เข้าไปยุ่งกับโรงเรียนเอกชนที่มีอัตราแข่งขันสูง แต่จะทำในโรงเรียนเอกชนสามัญ เช่น โรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนมูลนิธิการกุศล เป็นต้น เพราะทรัพยากรที่ สช.มีนั้น เป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่จัดการเรียนการสอนหลากหลายและเป็นโรงเรียนสำหรับเส้นทางอาชีพ ทั้งนี้ การศึกษาเอกชนเป็นการจัดการศึกษาที่มีความหลากหลายมิติ และมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เราจึงนำประโยชน์เหล่านี้มาแก้ปัญหาการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำให้กับเด็กด้อยโอกาสด้วย ให้เด็กมีความรู้ทักษะด้านอาชีพเหมือนเป็นไม้ส่งต่อในโลกการทำงาน และถือเป็นครั้งแรกที่ สช.จัดทำโครงการทวิศึกษา.

ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนกำลังจัดทำโครงการทวิศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ที่มีลักษณะคล้ายทวิศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ต.ค. 2560 00:55 9 ต.ค. 2560 03:00 ไทยรัฐ