วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยกระดับสินค้าท้องถิ่น GIT ส่งทีมลงพื้นที่พัฒนาผู้ประกอบการเครื่องประดับ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ จัดทีมลงพื้นที่ 15 จังหวัดใน 6 ภูมิภาค พัฒนาผู้ประกอบการเครื่องประดับ มั่นใจช่วยรักษาภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT) เปิดเผยว่า GIT จะส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญไปยังจังหวัดเป้าหมาย ที่เป็นแหล่งผลิตอัญมณีและเครื่องประดับที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย 15 จังหวัด ใน 6 ภูมิภาค เพื่อช่วยรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และต่อยอดให้สินค้าที่ผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจำหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับ ภาคเหนือ จะช่วยพัฒนาผู้ผลิตเครื่องประดับเงิน และพลอยสี จังหวัดเชียงใหม่ น่าน แพร่ และตาก ภาคกลางตอนบน พัฒนาผู้ผลิตเครื่องประดับทองและเงินในจังหวัดสุโขทัย ภาคตะวันตก พัฒนาผู้ผลิตเครื่องประดับทองและนิล จังหวัดเพชรบุรีและกาญจนบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พัฒนาผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผา นครราชสีมา เครื่องประดับเงิน สุรินทร์ และพลอยสีที่มหาสารคาม ภาคตะวันออก พัฒนาผู้ผลิตพลอยสีที่จันทบุรีและตราด และภาคใต้ พัฒนาผู้ผลิตเครื่องประดับจากไข่มุก ที่ภูเก็ต พังงา และสตูล

"ที่ผ่านมา GIT ส่งทีมไปที่ตำบลด่านเกวียน นครราชสีมา ไปดูการผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่ทำเป็นเครื่องประดับ ซึ่งรูปแบบไม่ทันสมัย บางชิ้นมีความหนัก เพราะทำจากดิน จึงให้ความรู้ในการพัฒนารูปแบบในทันสมัย สี และทำให้มีขนาดเล็กลง แตกหักยาก กคาดว่า ในเดือนพ.ย.นี้ จะมีผลงานออกมาให้เห็น นอกจากนี้ ยังได้ดูการทำเครื่องทองสุโขทัย ซึ่งมีความประณีต เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่เหมาะกับผู้สูงวัย จึงได้ช่วยพัฒนาการออกแบบให้ทันสมัย เพื่อเจาะทุกกลุ่มเป้าหมาย"

สำหรับการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายนั้น จะประสานกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อผลักดันให้ค้าขายทางออนไลน์มากขึ้น

ขณะเดียวกัน ยังอยู่ระหว่างจัดทำฐานข้อมูลผู้ผลิต ผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางของประเทศ จากนั้นจะเชื่อมโยงร้านค้ากับ Google เพื่อให้นักท่องเที่ยวกดดูได้ว่าในแต่ละจังหวัด มีร้านจำหน่ายที่ใดบ้าง โดยจะเริ่มจากจันทบุรี ก่อนขยายไปจังหวัดอื่นต่อไป

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ จัดทีมลงพื้นที่ 15 จังหวัดใน 6 ภูมิภาค พัฒนาผู้ประกอบการเครื่องประดับ มั่นใจช่วยรักษาภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่ 8 ต.ค. 2560 19:54 8 ต.ค. 2560 20:19 ไทยรัฐ