วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


น้อมรำลึก คำพ่อสอน เป็นแนวทางดำเนินชีวิต

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กลุ่มบูติคนิวซิตี้ฯ โดย ประวรา เอครพานิช กรรมการผู้จัดการ บมจ.บูติคนิวซิตี้ จัดโครงการ “70 YEARS OF MEMORIES” โดยเชิญชวนคณะผู้บริหารและบุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพ กว่า 70 คนมาร่วมน้อมรำลึกถึงคำสอนของพ่อหลวง เพื่อยึดเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและมีความสุข โดยจัดทำเป็นคลิปทางเพจ Guy Laroche BTNC C&D GSP Lofficiel BTNC Jousse Paris

ดร.ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย หนึ่งในผู้ที่ได้น้อมนำเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” จากพระบรมราโชวาทของ “พ่อหลวง” มาเป็นแนวในการดำเนินชีวิต โดยบอกว่า ในปีที่ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจต้มยำกุ้งในปี 2540 พระองค์ท่านพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงคือ ความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน การดำเนินชีวิต ทั้งส่วนตัวและธุรกิจ ก็ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมองว่า ทุกคนต้องรู้จักตัวตนของตัวเองว่า พอหรือยัง พอระดับไหน และต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานแก่คนไทยนี้ นับว่าเป็นปรัชญาของโลกที่สามารถใช้ได้ทุกชาติ ทุกศาสนา และใช้ได้ตลอดกาล

ประวรา เอครพานิช ผู้บริหาร บมจ.บูติคนิวซิตี้ กล่าวว่า ที่ประทับใจที่สุดเป็นเรื่องการเป็นผู้นำของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงแสดงให้เห็นคือ ท่านรับผิดชอบต่อประชาชนของพระองค์ แนวทางที่นำมาใช้คือการรับผิดชอบต่อองค์กร และครอบครัว เรากำลังเป็นต้นแบบให้กับลูกในเรื่องของความรับผิดชอบ และการแบ่งปัน ซึ่งการแบ่งปันเป็นเรื่องสำคัญ ทุกคนมีหน้าที่ในการดูแลคนอื่น เช่นเดียวกันกับที่ในหลวงทรงดูแลประชาชน เราจะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูก เหมือนที่พระองค์ท่านทรงเป็นต้นแบบที่ดีแก่ประชาชนชาวไทย

ภิรวดี ชูประวัติ สถาปนิกหญิง ผู้บริหาร บริษัท โปรเจคแมน จำกัด กล่าวว่า พระบรมราโชวาทที่ประทับใจมากที่พระองค์ท่านตรัสว่า ถ้าเรามีโอกาสที่จะได้ทำงานและมีงานทำ ให้เราทำอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต ซึ่งตนได้ยึดถือไว้มาตลอด ไม่ว่าจะทำงานอาชีพใด เมื่อเรารับงานมาแล้วเราต้องทำสุดความสามารถของเรา โดยไม่มีเงื่อนไข ดังพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน

พญ.ศุภวงษ์เดือน ทองจันทร์ แพทย์ประจำการ กล่าวว่า ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีพระราชดำรัสว่า เราเป็นนักเรียน เราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ ถ้าหากในวันใดข้างหน้าที่เราออกไปปฏิบัติ ให้ถือว่าเราเป็นนักเรียน ชาวบ้านและธรรมชาติเป็นครู ซึ่งเป็นการสอนว่า ให้นับถือความรู้ของผู้อื่นด้วย ถึงจะประสบความสำเร็จ ซึ่งดิฉันได้นำมาปรับใช้ในการทำงาน เนื่องด้วยดิฉันเป็นแพทย์ ถือว่าทุกคนที่มารักษานั้นเป็นครู.

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กลุ่มบูติคนิวซิตี้ฯ โดย ประวรา เอครพานิช กรรมการผู้จัดการ บมจ.บูติคนิวซิตี้ จัดโครงการ “70 YEARS OF MEMORIES”... 8 ต.ค. 2560 13:22 9 ต.ค. 2560 10:59 ไทยรัฐ