วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


ประชาชนต้องรู้! คำเหมาะสม แสดงความอาลัยถวายพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาออกหนังสือชี้แจงการใช้ราชาศัพท์เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ โดยไม่ควรใช้คำว่า "ส่ง..." หรือ "น้อมส่งเสด็จ..." โดยแนะนำคำที่เหมาะสมตามภาพดังนี้...

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประกาศตัวอย่างการใช้ถ้อยคำเพื่อแสดงความอาลัย ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์  
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า............

เสด็จสู่สวรรคาลัย
ผองพสกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า.............

ปวงพสกนิกรชาวไทย
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า.............

เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย
พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล
ข้าพระพุทธเจ้า...............

พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า.....................

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า...................


หมายเหตุ หลังคำว่า ข้าพระพุทธเจ้า ให้ระบุชื่อบุคคล คณะบุคคล และหน่วยงาน เช่น
ข้าพระพุทธเจ้า นายจงรัก ภักดี
ข้าพระพุทธจ้า คณะครูและนักเรียน โรงเรียน.......
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท..........

ที่มา :คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาออกหนังสือชี้แจงการใช้ราชาศัพท์เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ โดยไม่ควรใช้คำว่า "ส่ง..." หรือ "น้อมส่งเสด็จ..." โดยแนะนำคำที่เหมาะสมตามภาพดังนี้... 8 ต.ค. 2560 12:08 18 ต.ค. 2560 17:42 ไทยรัฐ