วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รอเสียบแทน

เมื่อคณะกรรมการ กกต. 5 คน โดนเทกระจาดทิ้งกลางทางอย่างไร้ความปรานี

จึงต้องมีการสรรหา กกต.ชุดใหม่ 7 คน (เพิ่มจากเดิมอีก 2 คน) เพื่อเสียบแทน 5 เสือ กกต.ชุดที่โดนเซ็ตซีโร่ ให้เสร็จภายใน 90 วัน

ล่าสุด คณะกรรมการสรรหากกต. ชุดใหม่ซึ่งมี นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. และ นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นรองประธาน รวมกับกรรมการสรรหาจากศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการ ป.ป.ช. และผู้ตรวจการแผ่นดินอีก 3 คน ได้ประชุมเห็นชอบจะเปิดรับสมัคร กกต.ชุดใหม่ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน รวมทั้งสิ้น 23 วัน

“แม่ลูกจันทร์” ขอเชิญพระคุณท่านที่สนใจจะสมัครเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่ ให้เตรียมเข้าร่วมมหกรรมลากตั้งแห่งชาติให้พร้อมหน้าพร้อมตา

โดยคณะกรรมการสรรหา 6 คน ซึ่งมีประธานศาลฎีกาเป็นประธานจะมีหน้าที่คัดเฟ้นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็น กกต.ชุดใหม่ 5 คน

และที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะเลือกผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีผู้พิพากษา หรืออธิบดีอัยการ ให้เป็น กกต.ในโควตาที่เหลืออีก 2 คน

ถ้ากระสุนไม่ขัดลำกล้องวันที่ 12 ธันวาคมนี้ จะได้เห็นโฉมหน้า 7 เสือ กกต.ชุดใหม่ ที่จะแผ่พังพานคุมการเลือกตั้งแทน 5 เสือ กกต.ชุดเดิม

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่า พ.ร.บ.กกต.ฉบับใหม่ กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครเป็น กกต.ทั้ง 7 คน ไว้สูงกว่าเดิมหลายประเด็น เช่น...

1, ต้องเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดี หรือเทียบเท่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

2, เป็นศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

3, เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายและมีผลงานประจักษ์ชัดไม่น้อยกว่า 20 ปี

4, เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลังการบัญชี ซึ่งเคยมีตำแหน่งผู้บริหารในบริษัทมหาชน ไม่น้อยกว่า 10 ปี

5, เป็นผู้ที่ทำงานในภาคประชาสังคมมีผลงานโดดเด่นไม่น้อยกว่า 20 ปี

แค่นี้ยังไม่พอ...ยังเพิ่มเงื่อนไขพิเศษอีก 6 ประการ เช่น...

1, ต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือหน่วยงานของรัฐในปัจจุบัน

2, ต้องไม่เคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือกรรมการองค์กรอิสระใดๆ

3, ต้องไม่เคยเป็นสมาชิกพรรค การเมือง หรือเคยดำรงตำแหน่งการเมืองภายในเวลาไม่ต่ำกว่า 10 ปี

4, ต้องไม่เคยมีตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจใดๆ

5, ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี และต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งโป๊ก ไม่มีโรคเรื้อรัง

6, ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน

“แม่ลูกจันทร์” กระชุ่นผู้สนใจจะสมัครรับลากตั้งเป็น กกต.ชุดใหม่ให้ตรวจสอบคุณสมบัติตัวเอง “ย้อนหลัง”อย่างละเอียดทุกซอกทุกมุม

เพราะคุณสมบัติและข้อห้ามที่กำหนดไว้มันเยอะจริงๆ

ถ้ารู้ว่าตัวเองคุณสมบัติไม่ครบอย่าสมัครลากตั้งให้ป่วยการ

แม้ได้รับลากตั้งเป็น กกต.แล้ว ถ้ามีผู้ตรวจพบว่าขาดคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ท่านต้องพ้นตำแหน่งทันที!!

เงินเดือน กกต.ต้องคืนหลวงทุกบาททุกสตางค์

โอ๊ยย...ยุ่งตายชักเชียวนะโยม.

“แม่ลูกจันทร์”

เมื่อคณะกรรมการ กกต. 5 คน โดนเทกระจาดทิ้งกลางทางอย่างไร้ความปรานี จึงต้องมีการสรรหา กกต.ชุดใหม่ 7 คน (เพิ่มจากเดิมอีก 2 คน) เพื่อเสียบแทน 5 เสือ กกต.ชุดที่โดนเซ็ตซีโร่ ให้เสร็จภายใน 90 วัน 8 ต.ค. 2560 09:11 8 ต.ค. 2560 10:02 ไทยรัฐ